Locaties

Buitenschoolse opvang Blauwe Hof 40-03 Wijchen

In drie sfeervolle ruimtes in hetzelfde gebouw met basisschool de Speelhoeve en peuteropvang Blauwe Hof ontvangen we graag je kind. Zo blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving met de mogelijkheid om buiten te spelen met de vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Samenwerking met de school is dan ook een natuurlijke zaak voor ons. Denk hierbij aan het pedagogisch klimaat of het gezamenlijk organiseren van activiteiten.

Buitenschoolse opvang Borretweg 1 Grave

De buitenschoolse opvang is ondergebracht in het gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014. Het biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij samen op een ontspannende manier plezier hebben voor ons erg belangrijk is. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Brink 27 Wijchen

De Brink is een locatie, uniek van opzet. Naast de buitenschoolse opvang maakt onder andere het basisonderwijs en het wijkcentrum gebruik van deze aantrekkelijk locatie. Deze BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten. BSO de Brink maakt deel uit van BSO Lingert.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang De Lingert 60-06 Wijchen

Buitenschoolse opang de Lingert is gesitueerd in een levendige nieuwbouwwijk. Samen met de peuteropvang en de basisschool is de BSO gehuisvest in een aantrekkelijk gebouw. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod activiteiten die niet alleen op de locatie aangeboden worden, maar ook in de naast gelegen sporthal.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang De Weem 1 Bergharen

Deze buitenschoolse opvang maakt deel uit van brede school "de Zandloper" in Bergharen. Trefwoord is dan ook “samen sterk”. Dit uit zich door voor de kinderen een rustige, veilige en creatieve omgeving te creëren waar het samenwerken een belangrijke plaats in neemt. We kennen hier twee groepen kinderen die ingedeeld zijn naar leeftijd.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Gasthuishoeve 7 Grave

De buitenschoolse opvang is in het zelfde gebouw ondergebracht als de peuterplusgroep, twee basisscholen (De Sprankel en Hartenaas) en GGD Hart van Brabant. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij samen op een ontspannende manier plezier hebben voor ons erg belangrijk is. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Heumenseweg 46 Wijchen

De buitenschoolse opvang is, evenals de peuteropvang ondergebracht in de Antoniusschool. Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. De bosrijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor 'buiten' activiteiten voor alle leeftijden. 

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool.

Buitenschoolse opvang Kerklaantje 15 Nederasselt

Deze buitenschoolse opvang is gehuisvest in Nederasselt. Voor school, naschool of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden. Het accent ligt op ontspannen. Op woensdag, vrijdag en tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen naar de BSO bij de Mgr. Borretweg in Grave. Op deze manier zijn er altijd voldoende kinderen aanwezig om gezellige activiteiten mee te doen. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Lijsterbesstraat 2 Wijchen

De buitenschoolse opvang is, evenals de peuteropvang ondergebracht in basisschool de Viersprong. Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. De aantrekkelijke speelplaats is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. 

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Roerdompstraat 76 Wijchen

De buitenschoolse opvang (BSO) is, evenals de peuteropvang ondergebracht in Brede school Noorderlicht. We hebben hier onze eigen groepsruimten. De ingang van  BSO Roerdompstraat bevindt zich aan de Tunnelweg. Binnen Brede school Noorderlicht werken wij samen met de Paulusschool, de Wijkvereniging, het Jonge Kind, kinderfysiotherapie Entermotion en het Sociaal wijkteam.  Alles in één gebouw, voor de samenwerking optimaal. BSO Roerdompstraat biedt opvang aan kinderen van de Paulusschool en de Buizerd, dit resulteert in een leuke groepsdynamiek.

Buitenschoolse opvang Stationssingel 8 Ravenstein

De buitenschoolse opvang is in het zelfde gebouw ondergebracht als de kinderopvang. De overstap naar de buitenschoolse opvang is dus vertrouwd. Kinderen zijn snel gewend en kunnen deelnemen aan uitdagende en veelzijdige activiteiten. Samen op een ontspannende manier plezier hebben is voor ons erg belangrijk. Kinderen kunnen zich bij ons lekker uitleven in de gymzaal, het amfitheater, het voetbalveld of de mooi ingerichte buitenspeelplaatsen.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Suikerbergseweg 2 Wijchen

Buitenschoolse opvang op maat, dat is wat we bieden op deze locaties. Voor school, na school of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden buiten de schooltijden. Het accent ligt op ontspannen. Tijdens de schoolvakanties is uw kind op de dagen waarop het normaal de buitenschoolse opvang bezoekt, de hele dag welkom. Iedere vakantie worden er speciale activiteiten georganiseerd. Naast de binnenruimte is er veel speelgelegenheid rondom de opvang.

Kinderdagopvang Borretweg 1 Grave

Een geheel nieuw, fris en licht gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014. Het biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peutergroep en de buitenschoolse opvang.
In een open en vriendenlijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers. Buiten spelen is een belangrijk onderdeel van de opvang, dit kan in de uitdagende buitenomgeving. Er worden thema gerichte activiteiten aangeboden voor zowel de jongste kinderen als de al wat oudere peuters. Buiten slapen behoort tot de mogelijkheden.

Kinderdagopvang Fazantstraat 64 Wijchen

De kinderdagopvang aan de Fazantstraat is gehuisvest in een vrijstaand gebouw omgeven door veel groen. De speel- en ontdek tuin is dan ook een geliefd plekje voor onze kinderen. Oudere kinderen maken regelmatig gebruik van de buitenschoolse opvang ruimte bij de Roerdompstraat. Een overgang van kinderopvang naar buitenschoolse opvang is zo een vertrouwde stap.

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Dagopvang (morgen en/of middag), verlengde opvang
 

Kinderdagopvang Laantje 6 Wijchen

Wijk Centrum biedt kinderopvang aan bij het Laantje in het centrum van Wijchen. Onderleiding van een deskundig team bieden we, in een open en vriendelijke sfeer opvang aan voor kinderen van 0 – 4 jaar. Spelenderwijs en themagericht zorgen we voor inspirerende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De grote mooi aangelegde tuin met allerlei speciale hoekjes zorgt voor een uitdagende buitenomgeving.

Soorten opvang die aangeboden worden
Dagopvang (morgen en/of middag).
Verlengde- en flexibele opvang.

Kinderdagopvang Stationssingel 8 Ravenstein

Bij de dagopvang werken we aan een vertrouwde en gemoedelijke sfeer. 'Samen' is ons uitgangspunt. Mede doordat de dagopvang is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw kunnen we een uitgebreid programma van ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. Zo gaan we regelmatig naar de bibliotheek, maken we met plezier gebruik van de sportzaal en genieten we van het buiten spelen in onze 'groene ontdektuin'. Onze locatie biedt onderdak aan kinderen van 0-13 jaar. Baby’s, dreumesen, peuters en kinderen van de BSO zijn bij ons welkom.

Kinderdagopvang Warmoezenier 11 Wijchen

Een prachtige nieuwe locatie in de Wijk Huurlingsedam. Per januari 2015 is de opvang bij de Warmoezenier gestart. Een locatie met ruime openingstijden en de mogelijkheid uw kind de warme maaltijd te laten gebruiken. We besteden veel aandacht aan het 'buitenzijn'  in onze prachtige speel- ontdek tuin die kinderen uitdaagt om zinvol met de natuur om te gaan.  Buitenslapen behoort ook tot de mogelijkheden. De locatie heeft groepen in de leeftijd van 0 - 2 jaar en van 2 - 4 jaar. Wil je een keertje komen kijken, dan ben je van harte welkom ! Je kunt hiervoor rechtsreeks contact opnemen. 

Peuteropvang Blauwe Hof 4003 Wijchen

De peuteropvang is samen met de BSO van 'de eerste stap' gehuisvest in basisschool de Speelhoeve. Het accent bij de peuteropvang ligt bij het spelend leren. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle peuters zich veilig en geborgen voelen om zo optimaal te kunnen ontwikkelen. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding voor de basisschool.

 

Peuteropvang De Weem 1 Bergharen

Peuteropvang De Weem maakt deel uit van de brede school "de Zandloper" in Bergharen, evenals onder andere de basisschool Wingerd en de buitenschoolse opvang van de eerste stap. Mede door het dorpse karakter is er een saamhorigheidsgevoel binnen de diverse gebruikers van het mooie nieuwe gebouw. Activiteiten op velerlei gebieden: creatief, beeldend of muzikaal is een van de speerpunten van deze peuteropvang.

 

Peuteropvang Lingert 6006 Wijchen

Twee ochtenden per week komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar bij elkaar. Onder professionele begeleiding van twee pedagogisch medewerkers wordt een gevarieerd programma aangeboden. Kinderen worden gestimuleerd en geprikkeld om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is een ruim aanbod van materiaal voor zowel de motorische als de creatieve ontwikkeling. Er wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten op de beleveniswereld van het jonge kind.

 

Peuteropvang Oudelaan 2102 Wijchen

Peuteropvang Oudelaan is gesitueerd bij basisschool Zuiderpad (combinatie van Zuiderpad locatie Huissteen en Zuiderpad locatie Oudelaan). Rondom de peuteropvang is veel groen aanwezig en een mooie buitenspeelplaats. Samen met de basisschool en de buitenschoolse opvang zorgen we ervoor dat uw kind die zorg krijgt die het nodig heeft.

 

 

Peuteropvang Willibrordusstraat 1 Batenburg

Peuteropvang Willibrordusstraat is gelegen in het mooie dorp Batenburg. Gelegenheid genoeg dus om met de peuters uitstapjes in de omgeving te maken. Het dorpse karakter zorgt voor de gemoedelijke sfeer. De pedagogisch medewerkers werken ontwikkelingsgericht door middel van thema’s met creatieve activiteiten. Deze peuteropvang is gehuisvest in het gebouw van basisschool St. Jan Baptist.

 

Peuterplusgroep Beukenlaan 6 Velp

De peuterplusgroep is gehuisvest in het dorp Velp gemeente Grave. Hier spelen kinderen samen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In een open en vriendelijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers. Zo creëren we voor een kind een vertrouwde omgeving waar we aan de leeftijd aangepaste activiteiten aanbieden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang mogelijk.

Peuterplusgroep Gasthuishoeve 7 Grave

Het gebouw aan de Gasthuishoeve biedt onderdak aan een peuterplusgroep, buitenschoolse opvang, twee bassischolen (De Sprankel en Hartenaas) en GGD Hart van Brabant. In de peuterplusgroep spelen kinderen samen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In een open en vriendelijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers.  Zo creëren we voor een kind een vertrouwde omgeving waar we aan de leeftijd aangepaste activiteiten aanbieden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Peutersplusgroep Mgr. Borretweg 1 Grave

Een fris en licht gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014 biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. De peuterplusgroep bij de Borretweg is onderdeel van de kinderdagopvang. Bij de peuterplusgroepen komen kinderen van de zelfde leeftijd (2 - 4 jaar), twee dagdelen per week samen. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige en leerzame tijd bij de opvang. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Tiener BSO Wijchen Huissteden

Tiener BSO Huissteden is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8 (van de basisscholen Zuiderpad, de Speelhoeve, de Trinoom, de Viersprong en de Bolster) en is gehuisvest in Basisschool  Zuiderpad op Huissteden 1401 te Wijchen. Deze school is vanuit de genoemde scholen heel gemakkelijk per fiets via veilig fietspaden te bereiken.

Tiener BSO Wijchen Veenhof

Tiener BSO Veenhof is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8  van de basisscholen: de Buizerd, de Paulusschool, de Pascalisschool en de Bolster.

Kinderen fietsen vanuit school zelfstandig naar de Tiener BSO. Deze locaties zijn  vanuit de genoemde scholen heel gemakkelijk per fiets  te bereiken. In het activiteitenprogramma wordt aandacht geschonken aan het veilig deelnemen aan het verkeer, dit in samenwerking met veilig verkeer Nederland.