Tarieven

Waardevolle voorziening

Peuteropvang is een waardevolle voorziening voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Recht op kinderopvangtoeslag

Misschien heb je recht op kinderopvangtoeslag. Om je aanvraag voor kinderopvangtoeslag goed te kunnen doen, heb je gegevens van de peuteropvang nodig. Zo wil de Belastingdienst weten hoeveel uur per maand (gemiddeld) je kind naar de peuteropvang gaat. Het gemiddelde aantal uren per maand is afhankelijk van de startdatum in het jaar. Ook wil de Belastingdienst het uurtarief weten. Van De Eerste Stap ontvang je een overeenkomst met de benodigde gegevens. Klik op proefberekening om vooraf een berekening te maken van de kinderopvangtoeslag. De voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag staan op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Kijk ook even bij onze voorbeeldberekening Peuteropvang onderaan deze pagina.

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft de toolkit uitleg kinderopvangtoeslag ontwikkeld. Deze toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Via de QR code of de download knop op de site van BOinK kun je de app downloaden.

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Voldoe je niet aan voorwaarden voor kinderopvangtoeslag, dan betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen. Je betaalt de ouderbijdrage rechtstreeks aan De Eerste Stap; de gemeente betaalt de overige kosten. Je ondertekent het formulier ‘Ouderverklaring’ dat je samen met een Inkomensverklaring van jezelf en eventuele fiscale partner aan ons toestuurt. Dit kan per mail naar ouderportaal@deeerstestap.nl of naar Antwoordnummer 421, 6600 VC Wijchen (een postzegel is niet nodig).

Een Inkomensverklaring kun je gratis aanvragen via de Belastingdienst, MijnOverheid of de belastingtelefoon (0800-0543)

Tarief

Voor de tarieven met en zonder kinderopvangtoeslag klik je op onderstaande link.

Tarieven 2024 peuteropvang Wijchen / Grave

Tarieven 2024 peuteropvang Ravenstein

Tarieven 2024 peuteropvang Boxmeer

Rekenmodel en voorwaarden

Hieronder vind je een link naar een rekenmodel waar je de kosten voor de opvang bij benadering kunt berekenen. Naast een link naar het rekenmodel zie je hier ook een link naar de voorwaarden. We raden je aan om zowel de algemene voorwaarden als de aanvullende voorwaarden voor onze kinderopvang goed door te lezen. We willen je namelijk graag goed inlichten en misverstanden voorkomen. Met vragen kun je natuurlijk altijd bij ons terecht.

Rekenmodel 2024 Peuteropvang Wijchen en Grave

Klik hier voor de voorwaarden

Meerdere peuters

Voor een tweede en volgend kind uit hetzelfde gezin, geldt een gereduceerd tarief. Vraag er naar bij onze medewerkers van de afdeling Plaatsing. Je kunt hen bereiken via het emailadres ouderportaal@deeerstestap.nl

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Kinderen met een VVE indicatie kunnen ook bij ons naar de peuteropvang. Vraag hiernaar bij onze medewerkers van de afdeling Klantcontact. Je kunt hen bereiken via het emailadres ouderportaal@deeerstestap.nl.

 

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!