Onze organisatie

Maatschappelijk verantwoord

Kinderopvang ‘de eerste stap’ is een maatschappelijke organisatie. Een stichting met per gemeente een aparte Besloten Vennootschap. Als stichting streven wij geen winstmaximalisatie na. Aandelen van de BV’s zijn in bezit van Stichting Kinderopvang ‘de eerste stap’. Onze bedrijfsvoering is gericht op een financieel gezond beleid. Dat wil zeggen dat rendementen zijn bedoeld voor investeringen en innovaties die ten goede komen aan onze opvang.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder die uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van de organisatie. Daarmee houdt hij toezicht op de algemene gang van zaken bij Kinderopvang ‘de eerste stap’. De Raad staat tevens de directeur-bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht bewaakt de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en de maatschappelijke en financiële verantwoording. Dit alles binnen de wet- en regelgeving die voor de sector geldt.
In de Raad van Toezicht zijn verschillende achtergronden en deskundigheden vertegenwoordigd om daarmee het brede spectrum van ‘de eerste stap’ te kunnen overzien. De afzonderlijke leden vullen elkaar goed aan en werken kritisch en in goede harmonie met elkaar samen.
Naast de toezichthoudende en adviserende rol vervult de Raad ook de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder. De honorering van toezichthouders is gebaseerd op de adviesregeling van VTOI-NVTK.

Leden van de Raad van Toezicht

 • drs. Erik Dracht
  Regiomanager Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Voorzitter, 2e termijn eindigt op 31 december 2025
 • drs. Sander de Wildt RA
  Manager FEC Investigations Rabobank
  Secretaris, 2e termijn eindigt op 31 december 2027
 • ir. Krisje Hurkens RC
  Themamanager (Manager zorg & bedrijfsvoering) Ziekenhuis Gelderse Vallei
  Lid, 2e termijn eindigt op 31 december 2026
 • drs. Nienke Plass-Verhagen
  Centrummanager Amalia Kinderziekenhuis – Radboudumc
  Lid, 2e termijn eindigt op 31 december 2028
 • drs. Roy Govers MSc
  Directeur Educatieve Technologie & ICT ROC van Twente
  Lid, 1e  termijn eindigt op 1 december 2025

Bestuur

 • drs. Annelies Janssen

Contact

Wij zijn te bereiken via info@deeerstestap.nl.