Onze organisatie

Maatschappelijk verantwoord

Kinderopvang ‘de eerste stap’ is een maatschappelijke organisatie. Een stichting met per gemeente een aparte Besloten Vennootschap. Als stichting streven wij geen winstmaximalisatie na. Aandelen van de BV’s zijn in bezit van Stichting Kinderopvang ‘de eerste stap’. Onze bedrijfsvoering is gericht op een financieel gezond beleid. Dat wil zeggen dat rendementen zijn bedoeld voor investeringen en innovaties die ten goede komen aan onze opvang.

Toezichthoudend orgaan

Het Toezichthoudend orgaan houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder die uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van de organisatie. Daarmee houdt het toezicht op de algemene gang van zaken bij Kinderopvang ‘de eerste stap’. Het staat tevens de directeur-bestuurder met raad terzijde. Het toezichthoudend orgaan bewaakt de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en de maatschappelijke en financiële verantwoording. Dit alles binnen de wet- en regelgeving die voor de sector geldt.
In het Toezichthoudend orgaan zijn verschillende achtergronden en deskundigheden vertegenwoordigd om daarmee het brede spectrum van ‘de eerste stap’ te kunnen overzien. De afzonderlijke leden vullen elkaar goed aan en werken kritisch en in goede harmonie met elkaar samen.
Naast de toezichthoudende en adviserende rol vervult dit orgaan ook de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder.

Leden Toezicht houdend orgaan

 • drs. Erik Dracht
  Regiomanager Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Voorzitter, lid sinds 1 januari 2014, 2e termijn eindigt op 1 januari 2022
 • drs. Sander de Wildt RA
  Manager First Line Monitoring Rabobank

  Secretaris, lid sinds 30 maart 2019, 1e termijn eindigt op 30 maart 2023
 • ir. Krisje Hurkens RC
  Themamanager (Manager zorg & bedrijfsvoering) Ziekenhuis Gelderse Vallei
  Lid sinds 1 januari 2018, 1e termijn eindigt op 1 januari 2022
 • drs. Nienke Plass-Verhagen
  Centrummanager Amalia Kinderziekenhuis – Radboudumc
  Lid sinds 30 maart 2019, 1e termijn eindigt op 30 maart 2023

Bestuur

 • drs. Annelies Janssen

Contact

Wij zijn te bereiken via info@deeerstestap.nl.