Afzonderlijke Tiener BSO’s

De eerste stap heeft twee afzonderlijke Tiener BSO’s waar we alleen maar tieners opvangen: Tiener BSO Kraaijenberg en Tiener BSO Huissteden. Hieronder kun je lezen wat deze bijzondere BSO’s te bieden hebben.

Tiener BSO Kraaijenberg

Tiener BSO Kraaijenberg is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen de Buizerd, de Paulusschool, de Paschalisschool en de Bolster. De BSO is veilig per fiets te bereiken. Lees meer over Tiener BSO Kraaijenberg.

Een enthousiast team van pedagogisch medewerkers organiseert dagelijks leeftijdsgerichte en uitdagende activiteiten. Kinderen denken mee over de activiteiten en helpen mee bij de uitvoering van dit tienerprogramma. Activiteiten bestaan uit koken, sport en beweging, muziek, handvaardigheid en natuurlijk gezellig samen zijn (chillen). De groepsruimten zijn ingericht naar de behoeften van de tieners. Zo is er bijvoorbeeld een ontspanningsruimte en een activiteitenruimte.

We sturen aan op zelfstandigheid zodat kinderen straks goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen. Kom vooral eens een kijkje nemen!

Tiener BSO Huissteden

Tiener BSO Huissteden is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen Boskriek, ’t Palet, Speelhoeve, Trinoom en Viersprong. De BSO is gevestigd in basisschool ’t Palet en is ook voor de andere scholen gemakkelijk en veilig (via fietspaden) te bereiken. Lees meer over Tiener BSO Huissteden.

Een enthousiast team van vaste pedagogisch medewerkers staat garant voor een plezierige en uitdagende tijd! Binnen de school hebben we drie ruimtes tot onze beschikking waar we activiteiten kunnen aanbieden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. De ruimten hebben we ons eigen gemaakt door kinderen inspraak te geven in de inrichting. We organiseren een speciaal tienerprogramma en zijn gewend om uitstapjes met de fiets te ondernemen. Daarom is het nodig dat je kind een goede fiets heeft.

Op de locatie is ook een ruimte die gebruikt wordt door de technische dienst van de eerste stap. Deze ruimte bevat allerlei gereedschap waar ook je kind gebruik van kan maken voor een specifieke activiteit. Hierbij is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die je kind begeleidt. Daarnaast is in basisschool 't Palet het Technovium gevestigd. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Uiteraard ben je van harte welkom op de Tiener BSO om het team medewerkers persoonlijk te ontmoeten en een kijkje te nemen!