Ontwikkeling in de peutergroep

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang

De Eerste Stap kiest voor ontwikkelingsgerichte peuteropvang. Je kind is van nature geïnteresseerd in zijn of haar omgeving. Ook wil het met die omgeving een interactie aangaan en is het nieuwsgierig en geboeid door zelf ontdekken en experimenteren. Hiervoor heeft je kind een basis nodig van welbevinden en zelfvertrouwen. Wij sluiten met onze kinderopvang aan bij de ontwikkeling van je kind en voeden het welbevinden en zelfvertrouwen. Dit vind je dan ook terug in onze kernwaarden: samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (op)groeien en zich ontwikkelen, ieder op zijn of haar unieke manier.

Ontwikkelingsdoelen

Wij willen dus dat je kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt. Om dat te realiseren, hebben we enkele doelen geformuleerd.

  • Emotionele veiligheid: door het bieden van structuur en voorspelbaarheid en het creëren van een vertrouwde omgeving voelt je kind zich veilig om zichzelf te zijn en de wereld te ontdekken;
  • Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden: zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, veerkracht en flexibiliteit zijn vaardigheden die je kind nodig heeft om zich aan te passen aan situaties;
  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden: samenwerken, anderen helpen, je in een ander verplaatsen en conflicthantering zijn vaardigheden die je kind nodig heeft om goed te functioneren;
  • Overdragen van waarden en normen: als je met elkaar afspraken maakt, kan iedereen met plezier spelen; op deze manier krijgt je kind de kans om zich waarden en normen eigen te maken van de samenleving waar het deel van uitmaakt.

In het pedagogisch plan van elke groep wordt tot in detail ingegaan op deze doelen. Je kunt het pedagogisch plan inzien op de groep van je kind. Of kijk anders even op de pagina Locaties!

Ons volgsysteem Kijk!

Een belangrijke taak van onze pedagogisch medewerkers is om je kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Door je kind steeds een stapje voor te blijven, lopen ze vooruit op diens ontwikkeling. Zo kunnen zij je kind voortdurend uitdagen, inspireren en stimuleren. We maken hierbij gebruik van het (digitaal) registratiesysteem Kijk! Onze pedagogisch medewerkers registreren via observatie tijdens speel- en werkmomenten hoe je kind zich ontwikkelt, de mate van betrokkenheid en of je kind zich veilig voelt.

Mentor

Je kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep van je kind. Zodra je kind de naam van de mentor kan onthouden, zullen we ook je kind hiervan op de hoogte brengen. De mentor volgt de ontwikkeling van je kind en draagt zorg voor het welbevinden. De mentor is jouw aanspreekpunt van onze organisatie. Afspraken die je met de mentor maakt, komen zo vanzelf bij de rest van de medewerkers terecht. Indien je kind naar een andere groep gaat, zal de mentor zorgen voor een goede overdracht naar de nieuwe mentor. De mentor zal de informatie uit Kijk! raadplegen en dit met jou en collega’s van De Eerste Stap bespreken.

Deskundige medewerkers

Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over de – volgens de cao Kinderopvang vereiste – beroepskwalificaties. Daarnaast volgen onze beroepskrachten een training Vroegsignalering om vroegtijdig signalen te herkennen die kunnen duiden op problemen in de opvoedingssituatie. Zij volgen hierin de meldcode Kindermishandeling. Om goed met kinderen te communiceren, hebben alle pedagogisch medewerkers ook de zogenaamde Gordontraining gevolgd. Hierin staat het ‘win-win principe’ centraal. Op een concrete en praktische manier worden effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering benadrukt. Tot slot zijn al onze pedagogisch medewerkers getraind in ‘Startblokken’.  Met deze methode  stimuleren wij je kind in diens ontwikkeling. Op de website www.startblokken.info lees je alles over deze methode.

 

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!