Veiligheid en gezondheid

Om de veiligheid en gezondheid van je kind zo goed mogelijk te garanderen, doen we onderzoek en stellen we regels op.

Voeding en hygiëne

De Eerste Stap zorgt voor verantwoorde voeding gedurende de dag en werkt volgens de hygiëne code. Wij hanteren een beleid waarbij toegevoegde suikers en vetten in voeding zoveel mogelijk vermeden worden. Uiteraard houden wij ook rekening met allergieën.

Gebruik geneesmiddelen

Medicijngebruik is bij kinderen een verantwoordelijke zaak. Alleen met een door ouders getekende verklaring is het in speciale gevallen mogelijk dat er tijdens de opvang medicijnen toegediend worden. Na het invullen van het formulier lever je deze in bij de pedagogisch medewerker van de groep. Samen met de pedagogisch medewerker bespreek je het formulier en tot slot wordt om een handtekening gevraagd.

Kind en ontwikkeling

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Kinderen hebben allemaal een eigen mentor, dit is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waar je kind geplaatst is. De mentor volgt de ontwikkeling van je kind en legt de ontwikkeling en het welbevinden vast in het kind volgsysteem Kijk! De mentor onderhoudt contact met jou als ouder.

De pedagogisch medewerkers volgen of je kind zich in de groep prettig voelt en hoe er contacten tussen kinderen worden opgebouwd.

Bij het overgrote deel van de kinderen verloopt de ontwikkeling vloeiend en als vanzelf. Bij een klein deel van de kinderen zijn er kortere of langere tijd zorgen. Kinderen kunnen dit op allerlei vaak subtiele, manieren laten zien: in hun gedrag of uiterlijk, in de omgang met andere kinderen, volwassenen of hun ouders. Deze signalen besproken worden met de ouders. Het is belangrijk om te kijken of ouders onze zorgen herkennen. In samenspraak wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Binnen De Eerste Stap is de mogelijkheid dat de zorg coördinator een beroep kan doen op de expertise van het SWT/ CJG en GGD. Als de zorgvraag of de mogelijkheden op de locaties het vereisen wordt doorverwezen naar een andere instantie.

De Eerste Stap werkt samen met andere professionals binnen een gezin. Door samen te werken kunnen we het kind de beste ondersteuning bieden. Om ons te helpen in contact te komen met partijen die betrokken zijn bij een gezin, plaatsen we bij zorgen een signaal in de verwijsindex; Multisignaal. Dit is een digitaal systeem waar wij ons zichtbaar maken voor andere partijen die betrokken zijn bij dit gezin. Voor meer informatie het filmpje voor ouders over https://www.multisignaal.nl/

Iedereen kan het verschil maken voor een kind wat te maken heeft met kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat we snel en professioneel in actie komen bij een vermoeden van kindermishandeling. We gaan in gesprek met ouders en volgen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Indien nodig wordt er een melding bij Veilig Thuis gedaan. https://vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis