Pedagogisch plan

Goede basis

Natuurlijk is ons pedagogisch beleid helemaal gericht op een gezonde ontwikkeling van kinderen. Als ouder wil je ook een blij kind. Gelukkig gaat dat heel goed samen. Bij De Eerste Stap krijgt je kind een veilige speelomgeving waar het helemaal zichzelf kan zijn. Het is een heerlijke plek om de wereld te ontdekken en samen te leven en spelen met andere kinderen. Dagelijks werken wij vanuit onze pedagogische visie aan een goede basisontwikkeling van jouw kind.

Groeien in een beschermde omgeving

Een gevoel van veiligheid staat voorop bij de ontwikkeling van je kind. Om je kind houvast te geven zorgt onze professionele leiding voor duidelijkheid, regelmaat en structuur. We werken met vaste pedagogisch medewerkers. Zo ziet je kind altijd een vertrouwd gezicht en leren wij jouw kind door en door kennen. Het is dan ook makkelijk om met hem of haar mee te leven en diens dagritme te volgen. Verder krijgt je kind ook houvast door vaste gewoonten en duidelijke regels, bijvoorbeeld door samen een lied te zingen bij terugkerende gelegenheden of door je kind uit te leggen dat het andere kinderen geen pijn mag doen en eerlijk moet zijn. Spelenderwijs brengen we je kind normen en waarden bij.

Spelend leren

Niet alleen normen en waarden worden spelenderwijs bijgebracht. Spel is een goede manier voor je kind om allerlei dingen te leren. Vandaar dat wij je kind stimuleren en inspireren om zich langs deze weg te ontplooien. Daarbij houden wij er rekening mee dat een kind van 2 anders speelt dan een kind van 8 en dat elk kind voorkeuren heeft. Verder gebruiken we communicatie en dialoog om je kind zichzelf en de wereld te laten ontdekken. Zo krijgt je kind zelfvertrouwen en kan het helemaal zichzelf zijn.

Leeftijd

Ons pedagogisch beleid volgt dus de ontwikkeling van je kind. Vandaar dat we de spelactiviteiten afstemmen op de leeftijd van kinderen. Zo denken de kinderen van onze BSO zelf mee over leuke activiteiten zoals toneel, dans, techniek en sport.

Ons pedagogisch plan lees je hier. Of je bekijkt het pedagogisch plan van jouw opvang locatie in het ouderportaal.

Flexkrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga als flexkracht aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!