Kwaliteit

In goede handen

Wij begrijpen hoe belangrijk goede kinderopvang voor jou is. Daarom mag je veel van ons verwachten. Onze opvang voldoet aan alle kwaliteitseisen. Jouw kind is bij ons in goede handen.

Oordeel zelf

Op onze locatie komen kijken is de beste manier om de kwaliteit van onze opvang te beoordelen. Want dan ervaar je wat je kind ervaart: de prettige sfeer op onze groepen, de goed ingerichte locaties, de groene buitenruimtes én natuurlijk onze hartelijke pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch plan

Wij schenken veel aandacht aan het pedagogisch beleid, en veiligheid. Onze heldere pedagogische visie is gericht op de ontwikkeling van kinderen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Bij elke ontwikkelingsfase van een kind past een andere aanpak. Voor alle locaties leggen we dit vast in het pedagogisch plan. Het locatiegebonden plan vind je op de pagina van de betreffende locatie.

Externe en interne toetsing

De wettelijke kwaliteitseisen worden door de GGD  gecontroleerd. In opdracht van de gemeente bezoekt de GGD onze vestigingen. Dit zijn onaangekondigde inspecties. De GGD brengt hierna rapport uit. Op elke locatie kun je het laatste GGD rapport inkijken. Of lees het rapport op deze site bij de betreffende locatie. Daarnaast toetsen wij intern onze dienstverlening. Speciaal opgeleide auditoren voeren volgens een vast schema audits uit. Tijdens deze audits verzamelen zij hun bevindingen en stellen concrete actiepunten op. Deze actiepunten worden via een vaste planning doorgevoerd.

Bij De Eerste Stap is alleen het beste goed genoeg voor jouw kind.