Kernwaarden van De Eerste Stap

Ontwikkelingsgericht

Wij willen je kind in nauwe verbondenheid met jou opvoeden op een manier die past bij deze tijd en die je kind de vaardigheden leert voor de hedendaagse samenleving. Opvoeden in de 21e eeuw is anders dan opvoeden in de vorige eeuw. Het vertrekpunt van de huidige kinderopvang is een ruimte om te ontwikkelen. De overheid heeft hier de volgende vier opvoedingsdoelen aan gekoppeld:

  • het bieden van emotionele veiligheid
  • het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
  • het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties
  • het overdragen van normen en waarden

Pedagogische kernwaarden

De Eerste Stap heeft het ontwikkelingsgericht opvoeden vertaald naar vijf pedagogische kernwaarden:

Plezier

Plezier

Spelen staat binnen De Eerste Stap centraal. Spel vraagt creativiteit en zorgt voor plezier: het plezier van het onderzoeken en ontdekken van nieuwe dingen, het je eigen maken van nieuwe vaardigheden, het plezier wanneer iets voor de eerste keer lukt. Spelen met leeftijdgenootjes in de groep en samen plezier beleven legt een essentiële basis voor later.

Plezier, dat is de kracht van De Eerste Stap.

Samen

Samen

In een groep leer je samen spelen, delen en dat er grenzen zijn. Samen spelen vraagt om samenwerken, communiceren en rekening houden met elkaar. De verschillende achtergronden van kinderen in de groep maakt kinderopvang tot een rijke en waardevolle omgeving waar veel te ontdekken valt. Kinderen reageren al vroeg op de acties van andere kinderen. Een kind is al jong gevoelig voor wat werkt en wat niet. Als een kind met anderen wil spelen, moet het een goed moment vinden om ‘in te voegen’, een vaardigheid die je hele leven terugkomt. Kinderen leren van en met elkaar. Iedereen is welkom, iedereen doet mee. We bereiden kinderen voor op deelname aan de democratische samenleving, we stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Samen, dat is de kracht van De Eerste Stap.

Uniek

Uniek

Ieder kind is uniek. We hebben oog voor verschillen en zien daarin de kansen en uitdagingen. Wij zien en waarderen verschillen tussen kinderen: jongens en meisjes, lichamelijke verschillen, verschil in ontwikkeling, verschil in interesse.
We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. We laten kinderen ervaren dat ze er mogen zijn omdat we weten dat wanneer kinderen zichzelf accepteren, hun talenten tot ontplooiing kunnen komen. Elk in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Wij stimuleren kinderen om zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf. Ieder mag op eigen wijze de toekomst tegemoet.

Uniek, dat is de kracht van De Eerste Stap.

Groei

Groei

Alles wat aandacht krijgt groeit. Kinderen die zich veilig en prettig voelen, groeien in alle opzichten. Een kind dat zich sterk voelt kan op ontdekkingstocht gaan en nieuwe ervaringen opdoen. Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en uit te diepen. We stimuleren kinderen om te bewegen, buiten te zijn, actief te zijn en samen te spelen. Wij stimuleren het zelf ontdekken en zoeken naar creatieve oplossingen. We bieden uitdagende activiteiten, die voor het kind betekenisvol, leuk en leerzaam zijn. Wij hebben aandacht voor de groei van ieder kind.

Groei, dat is de kracht van De Eerste Stap.

Veilig

Veilig

‘De eerste stap is een veilige plek voor kinderen, zowel fysiek als emotioneel. Wij bieden de warmte en geborgenheid die nodig is om zelfvertrouwen te krijgen, want pas wanneer kinderen zich veilig voelen komen ze tot spel en ontwikkeling. Kinderen hoeven bij ons niet bang te zijn om fouten te maken. Wij bieden een veilige omgeving om ook dingen te leren die je niet meteen kunt. Bij ontwikkelen hoort soms ook vallen en opnieuw proberen. Een kind durft alleen te vallen als het weet dat het opgevangen wordt. Wij vangen kinderen op!

Veilig, dat is de kracht van De Eerste Stap.

Flexkrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga als flexkracht aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!