Kernwaarden van ‘de eerste stap’

Ontwikkelingsgericht

Wij willen je kind in nauwe verbondenheid met jou opvoeden op een manier die past bij deze tijd en die je kind de vaardigheden leert voor de hedendaagse samenleving. Opvoeden in de 21e eeuw is anders dan opvoeden in de vorige eeuw. Het vertrekpunt van de huidige kinderopvang is een ruimte om te ontwikkelen. De overheid heeft hier de volgende vier opvoedingsdoelen aan gekoppeld:

  • het bieden van emotionele veiligheid
  • het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
  • het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties
  • het overdragen van normen en waarden

Pedagogische kernwaarden

‘De eerste stap’ heeft het ontwikkelingsgericht opvoeden vertaald naar vijf pedagogische kernwaarden:

Plezier

Plezier

Plezier is voor ons een eerste voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de sociale en persoonlijke vaardigheden van je kind. Zoals het plezier van samen spelen met leeftijdsgenootjes of van iets doen dat lukt. Spel vraagt om creativiteit en geeft plezier. Wij stimuleren dat plezier.

Samen

Samen

Bij ‘de eerste stap’ leert je kind wat het betekent om tot een groep te horen en hoe belangrijk communicatie daarbij is. Zo ontdekt je kind het voordeel van elkaar steunen maar ook dat er grenzen zijn. Verder ervaart je kind de kracht van samen werken en samen spelen. Wij stimuleren het samen leren en leven in verbondenheid.

Uniek

Uniek

We helpen jouw kind ontdekken wie hij of zij is. Elk kind is uniek en heeft het recht om zichzelf te mogen zijn. Wij zien welke talenten jouw kind heeft en helpen om die te ontplooien. En leren je kind om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar leerproces. Wij stimuleren ieder kind om zich op eigen unieke wijze voor te bereiden op de toekomst.

Groei

Groei

Groeien gaat vanzelf binnen een veilige, uitdagende en liefdevolle omgeving. Wij geven je kind aandacht zodat het zich gezien en gehoord voelt. Daarbij waarderen we overeenkomsten en verschillen. Ook stimuleren we je kind om te bewegen, om buiten te zijn en om de (digitale) wereld te ontdekken. Binnen de veiligheid van onze kinderopvang sporen wij je kind aan om nieuwe dingen te proberen. Met vallen en opstaan en zonder angst om fouten te maken. Wij hebben aandacht voor de groei van ieder kind.

Veilig

Veilig

Veilig ‘de eerste stap’ in de wereld zetten. Daarvoor zorgt ‘de eerste stap’. Wij geven je kind warmte en geborgenheid zodat het zich emotioneel en sociaal sterk kan voelen. Want dan durft je kind de wereld te ontdekken en nieuwsgierigheid en betrokkenheid te tonen. Je kind durft alleen te vallen als het weet dat het wordt opgevangen. Dat is de kracht van ‘de eerste stap’. Wij vangen kinderen op.