Over de eerste stap

Uw kind moet kunnen groeien. In alle opzichten. Dit vraagt om een veilige omgeving, waar het samen leeft en speelt met andere kinderen. Waar het wordt aangemoedigd en bevestigd, zodat het steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Zo’n omgeving wilt u niet alleen thuis bieden, maar ook wanneer u bijvoorbeeld aan het werk bent. Dus zoekt u een plek waar uw kind zichzelf mag zijn.

Bij de eerste stap staat uw kind centraal. Onze professionele leiding zorgt voor duidelijkheid, regelmaat en structuur en helpt uw kind een verantwoordelijk mens te worden in onze maatschappij. In ons pedagogisch beleidsplan leggen we uit hoe we dit doen. En geven we aan vanuit welk perspectief wij met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen.

Wij laten u graag kennismaken met onze manier van werken. Deze website geeft alvast een beeld van ons aanbod. Maar liever nog nodigen we u uit om een kijkje te komen nemen bij een van onze locaties. We horen graag van u. Want communicatie en samenwerking met ouders is het belangrijkste instrument om uw kind te bieden wat het nodig heeft.

Gratis de BSO ervaren

Missie en visie

Pedagogisch plan

Kwaliteit

Voorwaarden

Verwijsindex

Jaarbeeld 2016

Handige links/tips

De nieuwe website van de sociale wijkteams is online. http://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/

Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? 
Opvoedinforegionijmegen.nl bevat betrouwbare informatie en heeft het keurmerk ‘goedgekeurde en gevalideerde informatie’. [LINK WEBSITE]

Partners in pedagogische zaken. Ouders en de peuterspeelzaal: LINK NAAR BROCHURE

Zindelijk worden? Een hele klus. Wij helpen u graag met deze infomatieve flyer LINK FLYER

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek