Missie en visie

‘De eerste stap’ wil bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen op een eigentijdse manier zodat ze optimaal toegerust de toekomst tegemoet kunnen treden. We geven kinderen de ruimte en stimuleren hen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste, creatieve en verantwoordelijke mensen, die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.

Strategische doelen

Om in de toekomst goede en verantwoorde opvang te kunnen bieden hebben wij ons een aantal doelen gesteld. Deze hebben wij samengevat in het strategisch beleidsplan voor 2020 – 2024 ‘Samen op pad!’. Op basis van het beleidsplan stellen wij jaarlijks werkplannen op. Dit biedt ons de gelegenheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En kunnen wij met jou Samen op pad!

Jaarbeeld

In dit jaarbeeld blikken we terug op 2019. We zagen de vraag naar kinderopvang stijgen en de resultaten waren boven verwachting. Van Corona hadden we nog geen weet. We nemen je graag mee terug naar een prachtig 2019.

Kwaliteit

Alle kinderopvanglocaties van ‘de eerste stap’ zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Lees op de pagina Kwaliteit meer over ons kwaliteitsbeleid.

Financiële verantwoording

‘De eerste stap’ is een maatschappelijke organisatie met het doel om de kinderopvang zo optimaal mogelijk te maken voor alle kinderen waaraan wij opvang bieden. Winst maken is niet onze prioriteit. De opbrengsten uit kinderopvang investeren wij in verbetering van de opvang. Door de opbrengsten terug te brengen in de organisatie kunnen wij waarmaken waar we voor staan:
Met plezier samen groeien