Missie en visie

Ononderbroken ontwikkeling

Onze heldere pedagogische visie is gericht op de ontwikkeling van kinderen. Daarom passen wij in elke ontwikkelingsfase onze aanpak aan. Deze is voor elke locatie vastgelegd in het  pedagogisch plan. Een belangrijk uitgangspunt in onze pedagogische visie is het stimuleren van de ononderbroken ontwikkeling van kinderen in de eigen woonomgeving.

Aanpassen dienstverlening

Als professionele kinderopvangorganisatie passen wij onze dienstverlening voortdurend aan. Dit doen we op basis van vragen en opmerkingen van ouders en kinderen. Daarnaast volgen we de opvattingen over opvoeding vanuit wetenschap, onderwijs, jeugdhulpverlening, zorg en overheid.

Financiële verantwoording

‘De eerste stap’ is een stichting. Dit betekent dat wij geen winstmaximalisatie nastreven. Onze bedrijfsvoering is gericht op een financieel gezond beleid. Dat wil zeggen dat rendementen zijn bedoeld voor investeringen en innovaties die ten goede komen aan onze opvang.

Strategische doelen

Om in de toekomst goede en verantwoorde opvang te kunnen bieden hebben wij ons een aantal doelen gesteld. Deze hebben wij samengevat in het strategisch beleidsplan voor 2020 – 2024 ‘Samen op pad!’. Op basis van het beleidsplan stellen wij jaarlijks werkplannen op. Dit biedt ons de gelegenheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En kunnen wij met jou Samen op pad!

Kwaliteit

Alle kinderopvanglocaties van ‘de eerste stap’ zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Lees op de pagina Kwaliteit meer over ons kwaliteitsbeleid.