Missie en visie

De Eerste Stap wil bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen op een eigentijdse manier, zodat ze optimaal toegerust de toekomst tegemoet kunnen treden. We geven kinderen de ruimte en stimuleren hen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste, creatieve, sociale en verantwoordelijke mensen.

Strategische doelen

Om in de toekomst goede en verantwoorde opvang te kunnen bieden hebben wij ons een aantal doelen gesteld. Deze hebben wij samengevat in het strategisch beleidsplan voor 2020 – 2024 ‘Samen op pad!’. Op basis van het beleidsplan stellen wij jaarlijks werkplannen op. Dit biedt ons de gelegenheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En kunnen wij met jou Samen op pad!

Jaarbeeld

In dit jaarbeeld kijken we terug op 2022.
2022 en corona is nog aanwezig in ons dagelijks leven, maar gaandeweg worden de meeste coronamaatregelen afgeschaft.
Helaas zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne alweer merkbaar en dat betekent voor veel mensen dat ze wéér een moeilijke tijd tegemoet gaan. Toch zien we als organisatie kans om er ook nu weer voor veel mensen te zijn. Of het nu de kinderen van vluchtelingen zijn, of anderen die het moeilijk hebben. We blijven ons inzetten voor het verkleinen van verschillen en het vergroten van kansen.

Kwaliteit

Alle kinderopvanglocaties van De Eerste Stap zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Lees op de pagina Kwaliteit meer over ons kwaliteitsbeleid.

Financiële verantwoording

De Eerste Stap is een maatschappelijke organisatie met het doel om de kinderopvang zo optimaal mogelijk te maken voor alle kinderen waaraan wij opvang bieden. Winst maken is niet onze prioriteit. De opbrengsten uit kinderopvang investeren wij in verbetering van de opvang. Door de opbrengsten terug te brengen in de organisatie kunnen wij waarmaken waar we voor staan:
Met plezier samen groeien

 

 

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!