Missie en visie

‘De eerste stap’ wil bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en op een eigentijdse manier zodat ze optimaal toegerust de toekomst tegemoet kunnen treden. We geven kinderen de ruimte en stimuleren hen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste, creatieve, sociale en verantwoordelijke mensen.

Strategische doelen

Om in de toekomst goede en verantwoorde opvang te kunnen bieden hebben wij ons een aantal doelen gesteld. Deze hebben wij samengevat in het strategisch beleidsplan voor 2020 – 2024 ‘Samen op pad!’. Op basis van het beleidsplan stellen wij jaarlijks werkplannen op. Dit biedt ons de gelegenheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En kunnen wij met jou Samen op pad!

Jaarbeeld

In dit jaarbeeld kijken we terug op 2020. Een jaar waarin alles om de Corona pandemie draaide. Een jaar van weinig fysiek contact. Een jaar waarin toch ook veel goede dingen gebeurden. We nemen je graag mee terug naar een bewogen 2020.

Kwaliteit

Alle kinderopvanglocaties van ‘de eerste stap’ zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Lees op de pagina Kwaliteit meer over ons kwaliteitsbeleid.

Financiële verantwoording

‘De eerste stap’ is een maatschappelijke organisatie met het doel om de kinderopvang zo optimaal mogelijk te maken voor alle kinderen waaraan wij opvang bieden. Winst maken is niet onze prioriteit. De opbrengsten uit kinderopvang investeren wij in verbetering van de opvang. Door de opbrengsten terug te brengen in de organisatie kunnen wij waarmaken waar we voor staan:
Met plezier samen groeien