Gezonde peuteropvang

Liefdevolle en verantwoorde opvang

Wij willen je peuter op een liefdevolle maar ook verantwoorde manier opvangen. Daarom kiezen we bewust voor gezonde voeding, veel beweging en natuurbeleving.

Voedingsprotocol

De Eerste Stap heeft een voedingsprotocol. We streven ernaar om voedingsmiddelen met toegevoegde suikers en vetten te vermijden. In het voedingsprotocol staat welke voedingsmiddelen we meestal verstrekken aan je kind. Daarnaast is ook opgenomen welke etenswaarden we bij uitzondering geven, zoals een waterijsje op een zomerse dag. Vanzelfsprekend houden we rekening met allergieën bij kinderen.

Aan tafel

Het aan tafel gaan verloopt volgens een vast ritueel. Dit geeft je kind houvast waardoor het zich prettig voelt en zelfvertrouwen krijgt. In een sfeer van saamhorigheid en rust kunnen de kinderen eten en drinken. Ook krijgen alle kinderen de kans om iets te vertellen. De pedagogisch medewerkers luisteren actief en maken afspraken met de kinderen, waardoor iedereen zich prettig voelt. Op deze manier leert je kind hoe het is om tot een groep te horen en maakt het zich de cultuur eigen (waarden en normen) bijvoorbeeld op je stoel blijven zitten, niet door elkaar heen praten, op je beurt wachten en elkaar bij de naam aanspreken.

Buiten

Bij de meeste kinderen is buitenspelen favoriet. Rennen, klimmen, springen, graven of bewegingsspelletjes als tikkertje en verstoppertje; onze buitenruimten zijn er perfect voor. Spelenderwijs leert je kind om zijn of haar motoriek te verbeteren. Onze buitenruimten willen je kind uitdagen om risico’s te nemen. Dat betekent leren met vallen en opstaan. Daar leert je kind namelijk erg veel van, zoals het inschatten van gevaar. Uiteraard houden onze pedagogisch medewerkers je kind in de gaten. Behalve dat buitenspelen goed is voor de motorieke ontwikkeling, maakt het je kind ook slimmer. Het loopfietsen en klauteren vragen immers ook veel denkkracht zodat ze kunnen bewegen zonder te vallen.

Natuurbeleving

Hoe voelt sneeuw? Wat merk je als er regen op je hoofd valt? Kinderen de natuur laten ervaren, kan alleen buiten. We gaan dan ook bij elk weertype naar buiten. Zo kan je kind lekker stampen in de regenplassen en ravotten op het gras. Of juist een rustig plekje opzoeken, want dat kan ook heel goed in de natuur.

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!