Voordat je kind naar de buitenschoolse opvang gaat

Uiteraard heb je allerlei praktische vragen waar je graag antwoord op wilt, voordat je kind naar de BSO gaat. Wij bieden meerdere opvangsoorten in BSO aan, die vind je allemaal bij Mogelijkheden. Op deze pagina kun je vooral algemene informatie vinden over de BSO.

Groepssamenstelling

De BSO is bedoeld voor basisschoolleerlingen. In de praktijk zijn dit dus kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met de leeftijd van de kinderen. Zo zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar.

Groepsgrootte

De grootte van de groep is in de eerste plaats afhankelijk van het beschikbare vloeroppervlak op de betreffende locatie. In ons pedagogisch beleidsplan en Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang staat precies vastgelegd waar we ons aan moeten houden. In elk geval telt een groep in de leeftijd van 4-7 jaar maximaal twintig kinderen. Op elke tien kinderen is dan één beroepskracht aanwezig. Bij de maximale groepsgrootte van twintig kinderen zijn er dus twee beroepskrachten actief. Een groep in de leeftijd van 7 tot 12 jaar telt maximaal 24 kinderen. Dan is er één beroepskracht op elke 12 kinderen. Bij de maximale groepsgrootte van 24 kinderen zijn er dan dus ook 2 beroepskrachten actief.

Vaste groepsleiding

De groepsleiding bestaat uit gemotiveerde pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een passend beroepsdiploma. Om het gevoel van veiligheid en geborgenheid van je kind te versterken, werken we met vaste medewerkers. Zo ziet je kind dus altijd een vertrouwd gezicht en leren wij je kind goed kennen. De groepsleiding krijgt ondersteuning vanuit de organisatie. Verder houden zij hun kennis paraat door het volgen van beroepsgerichte opleidingen. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Voeding

Je kind krijgt natuurlijk iets te eten en drinken op de BSO. Wij geloven in gezonde voeding, dus zonder geur- en smaakstoffen of toegevoegde suikers. Afhankelijk van de locatie kan je kind bij ons ook een warme maaltijd krijgen.

Vakanties en bijzondere dagen

Worden jaarlijks gepubliceerd in het Ouderportaal. Omdat wij opvang bieden buiten de schooltijden, is het vanzelfsprekend om het vakantierooster van school te volgen. Ook speelt elke locatie afzonderlijk in op de roostervrije dagen van de basisschool. Het hangt mede van je contract af op welke dagen je wel of juist geen opvang hebt.

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!