Incidentele dagen of dagdelen buitenschoolse opvang

Soms heb je buiten de reguliere BSO incidenteel dagen opvang nodig. Die kun je aanvragen via het formulier Aanvraag Incidentele opvang. Je kind wordt dan zo veel mogelijk opgevangen in de eigen groep. Als hier op de gewenste dag geen plaats is, kan je kind op een andere groep – met dezelfde leeftijdssamenstelling – geplaatst worden. Uiteraard overleggen we dit vooraf met jou.

 

x
Vanaf 16 maart zijn kinderopvanglocaties gesloten. Onze klanten ontvangen informatie per mail. De formulieren voor Noodopvang zijn onderaan de pagina te vinden.