Jouw kind in de peutergroep 

Kennismaken met de peuteropvang

De peuteropvang van De Eerste Stap biedt je kind een stimulerende omgeving waarin je kind volop kan spelen en ontdekken. Voor de ontwikkeling van je kind is het goed als deze regelmatig met leeftijdgenoten speelt. Wanneer je je kind aanmeldt voor onze peuteropvang, krijg je een uitnodiging om samen met je kind kennis te komen maken. Je krijgt een rondleiding en kunt vragen stellen aan de pedagogisch medewerker. Misschien wil je je kind eerst laten wennen aan de peuteropvang? Je kunt dan met de medewerker afspreken dat je je kind de eerste weken minder lang of minder vaak naar de peuteropvang brengt. Wil je liever vooraf aan de aanmelding zien waar je kind terecht komt? Kom dan gewoon eens langs!

Ontmoeten, spelen, ontwikkelen en signaleren

Door de peuteropvang heeft je kind de mogelijkheid om andere peuters te ontmoeten en samen te spelen. We stimuleren en begeleiden je peuter in zijn of haar ontwikkeling. Daarbij sluiten we aan op het tempo van je kind. Behalve de motorische en creatieve ontwikkeling ondersteunen we ook de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een voordeel van onze peuteropvang is dat wij mogelijke problemen in de ontwikkeling herkennen en in overleg met jou actie kunnen ondernemen.

Passende ruimten en materialen

Onze goed ingerichte ruimten nodigen kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig samen of rustig alleen zijn. Zo spelen jonge kinderen bijvoorbeeld graag op de vloer. Belangrijk is dat het spelmateriaal voor de kinderen binnen handbereik en toegankelijk is. De materialen die wij gebruiken zijn zo echt en functioneel mogelijk. In de huishoek zijn dan ook verkleedkleren en andere attributen te vinden om een rol “echt” te maken.

Buiten is minstens zo belangrijk als binnen. Peuters hebben veel behoefte aan beweging. Daarom is er ruimte voor grote bewegingsactiviteiten, zowel binnen als buiten. Ideaal is een aparte ruimte voor bewegingsspel, bijvoorbeeld op de gang of in het speellokaal van de basisschool. Hier kunnen de peuters rennen, springen en allerlei andere bewegingspelletjes spelen. Kijk voor uitgebreide informatie over de binnen- en buitenruimten van onze peuteropvang locaties en het pedagogisch plan op de pagina Locaties.

Doorgaande lijn en inhoudelijke aansluiting met de basisschool

Onze peuteropvang bereidt je kind goed voor op de basisschool. Het maakt de start op de basisschool ook wat gemakkelijker. Wanneer je kind naar de basisschool gaat, delen wij onze ervaringen met de basisschool. Tijdens een persoonlijke overdracht wordt de ontwikkeling van je kind besproken. Als je kind binnen de peuteropvang extra begeleiding heeft gehad, geven we aan op welk gebied en met welk resultaat.

Dagritme op de Peuteropvang  

Onze pedagogisch medewerkers bieden structuur aan je kind, onder andere met een vast dagritme. Dit geeft je peuter houvast en vergroot het welbevinden. Natuurlijk wordt wel eens afgeweken van het vaste ritme, bijvoorbeeld bij uitstapjes of als het spel van de kinderen daarom vraagt.

Flexkrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga als flexkracht aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!