Communicatie en samenwerking

Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Kinderopvang De Eerste Stap besteedt daarom veel tijd en aandacht aan de communicatie met jou. Vooral wanneer je kind net naar de opvang gaat, is het goed om ervaringen uit te wisselen. Je kunt met al je vragen of opmerkingen over de opvang, de ontwikkeling of opvoeding terecht bij de pedagogisch medewerkers. Mocht je er met de pedagogisch medewerker(s) niet uitkomen, neem dan contact op met de manager.

Wij communiceren op verschillende manieren met je. Hieronder zie je hoe onze samenwerking eruit ziet.

Wanneer je je kind brengt en haalt heb je altijd even contact met onze pedagogisch medewerkers. Met hen kun je bijzonderheden bespreken en natuurlijk vragen stellen.

Als je kind bij ons op de kinderdagopvang of BSO zit, nodigen wij je een keer per jaar uit voor een 10 minuten gesprek. Het gesprek vindt in overleg met jou plaats tijdens de openingstijden van de opvanglocatie van je kind.

Op verschillende momenten vragen we je naar je ervaringen. Onder andere als je kind twee maanden bij ons op de opvang zit, bij het verlaten van de opvang en bij een klanttevredenheidsonderzoek. Jouw ervaringen helpen ons om onze dienstverlening nóg beter af te stemmen op jouw wensen.

Regelmatig houden wij je op de hoogte van nieuws van de locatie en een algemene nieuwsbrief. Dat kan nieuws zijn over bijvoorbeeld activiteiten en uitstapjes, wisselingen in het personeelsbestand, beleidsvoornemens en kwaliteitszorg. In de algemene nieuwsbrief staan meer overkoepelende nieuwsberichten. De algemene nieuwsbrief vind je in het ouderportaal, onder het tabblad 'Informatie'.

Voor ouders die dat leuk vinden is er de mogelijkheid om af en toe op de groep mee te draaien. Bijvoorbeeld bij feestjes of uitstapjes. Zo zie je wat er zoal gebeurt op de opvanglocatie van je kind en blijf je betrokken. Ook voor ons veiligheidsbeleid hebben wij je hulp nodig. Daarom vragen wij je om attent te zijn op onderstaande verzoeken:

  • sluit deuren en poorten;
  • zet je tas gesloten en buiten het bereik van kinderen neer;
  • bespreek privé situaties niet in het bijzijn van kinderen;
  • als kinderen op het terrein van de locatie zijn, gelden de regels van de locatie;
  • zolang je op de locatie aanwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk voor jouw kind;
  • op het terrein van de locatie mag niet worden gerookt;
  • wij hanteren een anti-snoepbeleid, het is daarom niet toegestaan snoep van huis mee te nemen naar de opvang;
  • parkeer je auto in de daarvoor bestemde vakken rondom de locatie;
  • rijd rustig rondom de locatie, er lopen kinderen;
  • laat je kind(eren) thuis ontbijten; het is niet de bedoeling dat kinderen op de locatie hun ontbijt nuttigen.

Geregeld is er een gezamenlijke ouderavond. Op de ouderavonden kun je met andere ouders in contact komen, wat de deze avonden nog leuker maakt.

Jouw mening telt bij De Eerste Stap. Daarom heb je bij ons de mogelijkheid om deel te nemen aan de oudercommissie (OC) op de locatie van je kind. Op deze manier geven wij je als ouder/verzorger inspraak in de opvang. De OC behartigt de belangen van alle ouders, dus mocht je iets op de agenda willen zetten, laat het de OC dan weten. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden als lid van de OC, zodat je met andere enthousiaste ouders een slagvaardige OC kunt vormen. Kinderopvang De Eerste Stap wil graag voor iedere locatie een oudercommissie. Van elke OC wordt één lid afgevaardigd naar de Centrale Ouder Commissie (zie COC). In deze brochure lees je hoe de oudercommissie werkt en wat jij hierin zou kunnen betekenen.

Ouders praten mee bij De Eerste Stap. Een onderdeel van deze medezeggenschap is de Centrale Ouder Commissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van de lokale oudercommissies (kijk bij Oudercommissie). De COC is dus de overkoepelende oudercommissie. Het doel van de COC is om de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen. De leden van de COC vergaderen onderling en met de directeur/bestuurder van De Eerste Stap. Het reglement van de COC kun je hier inzien.

Flexkrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga als flexkracht aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!