BSO Huissteden 1401 Wijchen Zuid

Tiener BSO Huissteden is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen ‘t Zuiderpad (locatie Huissteden), KC Westwijzer, de Bolster, Trinoom en Viersprong. De Tiener BSO is gevestigd in basisschool ’t Zuiderpad en is ook voor de andere scholen gemakkelijk en veilig (via fietspaden) te bereiken.

Binnen de school hebben we vier ruimtes tot onze beschikking waar we activiteiten kunnen aanbieden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Daarnaast is in basisschool ‘t Zuiderpad het Technovium gevestigd. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Een enthousiast team van 5 vaste pedagogisch medewerkers staat garant voor een plezierige en uitdagende tijd! De ruimten hebben we ons eigen gemaakt door kinderen inspraak te geven in de inrichting. We organiseren een speciaal tienerprogramma en zijn we gewend om uitstapjes met de fiets te ondernemen. Daarom is het nodig dat je kind een goede fiets heeft. Kinderen fietsen vanuit school naar de Tiener BSO. Wij zijn er op gericht om kinderen zo snel mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig naar de Tiener BSO te laten fietsen. Dit als voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde zelfstandigheidsverklaring. Uiteraard gaat dit in overleg met ouders.

In het activiteitenprogramma wordt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland aandacht geschonken aan veilig deelnemen aan het verkeer door verkeerslessen en bijvoorbeeld de fietsroute van je kind meerdere keren te fietsen. Hierbij worden de verschillende verkeerssituaties besproken. Voor kinderen die onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar de Tiener BSO fietsen, zijn op de verschillende scholen verzamelplaatsen afgesproken. Kinderen die zelfstandig fietsen, gaan aan het einde van de dag zelfstandig naar huis. De andere kinderen worden door ouders opgehaald.

Uiteraard ben je van harte welkom bij de Tiener BSO om het team medewerkers persoonlijk te ontmoeten en een kijkje te nemen!

Soorten van opvang die aangeboden worden: Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool.

Soorten opvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang