BSO De Weem 1 Wijchen (Bergharen)

BSO De Weem maakt deel uit van brede school “de Zandloper” in Bergharen. Trefwoord is dan ook “samen sterk”. Dit uit zich door voor de kinderen een rustige, veilige en creatieve omgeving te creëren waar het samenwerken een belangrijke plaats in neemt. We kennen hier twee groepen kinderen die ingedeeld zijn naar leeftijd.

Soorten opvang die aangeboden worden:

Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Soorten opvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang