BSO Mgr. Borretweg 1 Grave

BSO Mgr. Borretweg is samen met onze peuteropvang en kinderdagopvang ondergebracht in één gebouw. Dit gebouw hebben we in augustus 2014 in gebruik genomen. Onze pedagogisch medewerkers garanderen je kind een plezierige tijd bij de opvang. De BSO biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Het op een ontspannen manier samen plezier maken, staat hierbij voorop.

Soorten van opvang die aangeboden worden: Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Soorten opvang

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang