BSO Roerdompstraat 76 Wijchen

BSO Roerdompstraat is samen met onze peuteropvang gevestigd in de Paulusschool (Brede school). We hebben hier onze eigen groepsruimten. De ingang van BSO Roerdompstraat bevindt zich aan de Tunnelweg. Binnen de Brede school werken wij samen met de Paulusschool, de Wijkvereniging, het Jonge Kind, kinderfysiotherapie Entermotion en het Sociaal wijkteam.  Alles in één gebouw, voor de samenwerking optimaal.

Ook kinderen van basisschool De Buizerd worden opgevangen op BSO Roerdompstraat. Hierdoor ontstaat er een leuke groepsdynamiek. Op deze manier zorgen we dat er altijd voldoende kinderen zijn om aantrekkelijke en op de leeftijd gerichte activiteiten mee te doen. Ook kunnen kinderen deelnemen aan de naschools activiteiten van de Brede school. De kinderen van de Paulusschool en de Buizerd worden voorschools naar school gebracht en als de school uit is weer door onze medewerkers opgehaald. Kinderen van basisschool De Bolster zijn ook welkom op BSO Roerdompstraat.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Op deze BSO locatie bieden we BSO extra. Kinderen die minder makkelijk meekomen in de reguliere BSO groepen vangen wij hier op en begeleiden we in hun ontwikkeling. De BSO Extra is een tijdelijke opvang voor kinderen, die in meer of mindere mate een begeleidingsvraag hebben. Op een reguliere BSO zijn zij niet op hun plek.

Samen met Unik bieden wij kinderen de mogelijkheid om zich in een kleinere groep, met specialistische begeleiding, optimaal te ontwikkelen. We begeleiden hen  in hun ontwikkeling zodat ze hun draai wel weer kunnen vinden in een groep van de reguliere BSO. Op het moment dat een kind niet meer is aangewezen op BSO Extra, gaat het terug naar de reguliere BSO. Kan dit niet, dan gaat het naar specialistische opvang.

Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met onze collega’s van Klantcontact: 024 64 88 388 of stuur een email naar ouderportaal@deeerstestap.nl

Soorten van opvang die aangeboden worden:  Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool. (Dit geldt niet voor de BSO Extra.)

 

Soorten opvang

Peuteropvang
De Eerste Stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
De Eerste Stap

Buitenschoolse opvang

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!