BSO Roerdompstraat 76 Wijchen

BSO Roerdompstraat is samen met onze peuteropvang gevestigd in de Paulusschool (Brede school). We hebben hier onze eigen groepsruimten. De ingang van BSO Roerdompstraat bevindt zich aan de Tunnelweg. Binnen de Brede school werken wij samen met de Paulusschool, de Wijkvereniging, het Jonge Kind, kinderfysiotherapie Entermotion en het Sociaal wijkteam.  Alles in één gebouw, voor de samenwerking optimaal.

Ook kinderen van basisschool De Buizerd worden opgevangen op BSO Roerdompstraat. Hierdoor ontstaat er een leuke groepsdynamiek. Op deze manier zorgen we dat er altijd voldoende kinderen zijn om aantrekkelijke en op de leeftijd gerichte activiteiten mee te doen. Ook kunnen kinderen deelnemen aan de naschools activiteiten van de Brede school. De kinderen van de Paulusschool en de Buizerd worden voorschools naar school gebracht en als de school uit is weer door onze medewerkers opgehaald. Kinderen van basisschool De Bolster zijn ook welkom op BSO Roerdompstraat.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten van opvang die aangeboden worden:  Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool.

Soorten opvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang