BSO Gasthuishoeve 7 Grave

Het gebouw aan de Gasthuishoeve biedt naast de BSO ook onderdak aan onze peuteropvang, twee bassischolen (De Sprankel en Hartenaas) en GGD Hart van Brabant. BSO Gasthuishoeve heeft enthousiaste pedagogisch medewerkers die garant staan voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten, waarbij op een ontspannende manier samen plezier maken voorop staat.

Soorten van opvang die aangeboden worden: Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool.

Soorten opvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang