Soorten opvang in de BSO

Buitenschoolse opvang op maat

De eerste stap kent verschillende soorten buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang (vso): opvang vóór schooltijd. Opvang vanaf 7.30 uur tot aanvang school
  • Naschoolse opvang (nso): opvang ná schooltijd. Opvang vanaf eindtijd school tot 18.00 uur (18.30 uur Grave). Bij een 5-gelijke-dagenrooster van de basisschool is er ook de mogelijkheid te kiezen voor een eindtijd van 17.30 uur. (18.00 uur Grave).
  • Buitenschoolse opvang: zowel vóór als ná schooltijd. 
  • Verlengde opvang: opvang ná de reguliere sluitingstijd van de buitenschoolse opvang, dit wordt niet op alle locaties aangeboden.
  • Flexibele opvang: opvang op wisselende tijden en dagen. Het minimum aantal uren dat u gemiddeld per week afneemt is afhankelijk van de basisschooltijden van uw kind. De medewerkers van klantcontact kunnen u hierover informeren.

Welke soort opvang u ook kiest, in de schoolvakanties is uw kind altijd de hele dag welkom op de dagen die we met elkaar hebben afgesproken. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden, dit is in de uurprijs opgenomen. Tijdens vakanties kan het wel zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen.

  • Incidentele opvang: als uw kind naar de opvang gaat, heeft u soms wel eens behoefte aan extra opvang. U kunt dan incidentele opvang per blok kopen of hier het ruiltegoed voor inzetten. Dit kan natuurlijk alleen als er op de gewenste tijd plaats is in de groep en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden. U kunt de opvang aanvragen via het digitale formulier [link formulier] of vraag er naar bij de pedagogisch medewerkers.
  • Opvang op roostervrije dagen van de school: Op dagen dat de school gesloten is in verband met studiedagen of andere vrije dagen buiten de normale schoolvakanties bieden wij extra opvang aan. Indien er een roostervrije dag gepland staat bij de school van uw kind krijgt u van ons een mail om indien gewenst de opvang digitaal aan te vragen.
  • Vakantieopvang: Tijdens de schoolvakanties bieden we de mogelijkheid om extra dagen vakantieopvang af te nemen. Neemt u gerust contact op met het centraal kantoor, wij vertellen u graag welke mogelijkheden er zijn.

Geen reguliere opvang maar toch een keer opvang nodig?
U bent geen klant maar heeft toch een keer opvang nodig? Geen probleem. Vraagt u er naar bij de pedagogisch medewerker of u belt naar het centraal kantoor 024-6488388. Wij informeren u graag.