U bent hier

Ouders

Uw bereikbaarheid
Bijzondere aandacht vragen wij voor uw bereikbaarheid. Het is belangrijk dat u altijd bereikbaar bent, denkt u hierbij aan calamiteiten. Zorgt u ervoor dat wij het juiste adres en telefoonnummer hebben van de plaats waar u te bereiken bent. Dat kunnen dus meerdere nummers zijn. Wij gaan ervan uit dat u een wijziging van adres, telefoonnummer en waarschuwingsnummer tijdig aan ons doorgeeft via het ouderportaal.

Eenmaal per jaar wordt u via de email er aan herinnerd om uw gegevens te controleren in het ouderportaal. Zo weten we zeker dat als het nodig is, wij u kunnen bereiken. Een juist emailadres is daarom van belang. Kijkt u dit alvast even na in het ouderportaal?

Nieuwsbrief
Locatie/wijk
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief van de locatie/wijk uitgebracht. U krijgt via de mail de nieuwsbrief toegestuurd. In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over zaken die betrekking hebben op de locatie van uw kind.

Algemene nieuwsbrief
Naast de nieuwsbrief van de locatie/wijk van uw kind is er ook een algemene nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over overkoepelende zaken met betrekking tot de opvang. Deze nieuwsbrief wordt ook naar u toe gemaild.

Oudercontacten
Naast het contact met de pedagogisch medewerkers en de wijkmanager zijn er voor u als ouders ook andere gelegenheden om mee te denken en te praten over zaken rondom de opvang van uw kind:

Centrale Oudercommissie
De Centrale Oudercommissie is een vertegenwoordiging van de oudercommissies van de locaties. De Centrale Oudercommissie handelt conform de bepalingen uit de Wet Kinderopvang. De Centrale Oudercommissie vergadert onderling en met de directeur/bestuurder van de eerste stap.

Oudercommissie
Elke locatie heeft een oudercommissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit één ouder per groep van de betreffende locatie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de locatie en handelt conform het huishoudelijk reglement oudercommissie. Dit reglement ligt ter inzage op iedere locatie.

Meer informatie vindt u in het groene boekje ‘informatie (Centrale) Oudercommissie’. Dit boekje ontvangt u bij het kennismakingsgesprek.

Wij hebben uw hulp nodig!
Met onze medewerkers hebben wij afspraken gemaakt over hoe om te gaan met allerlei aspecten van de opvang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de veiligheid van uw kind. Hiervoor hebben wij ook de hulp van ouders nodig! 
Daarom vragen wij attent te zijn op onderstaand:   

  • sluit deuren en poorten;
  • zet uw tas gesloten en buiten het bereik van kinderen neer;
  • bespreek privé situaties niet in het bijzijn van kinderen;
  • als kinderen op het terrein van de locatie zijn, gelden de regels van de locatie;
  • zolang de ouder(s) op de locatie aanwezig is, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het kind;
  • op het terrein van de locatie mag niet worden gerookt;
  • wij hanteren een anti-snoepbeleid, het is daarom niet toegestaan snoep van huis mee te nemen naar de opvang;
  • parkeer uw auto in de daarvoor bestemde vakken rondom de locatie;
  • rijd rustig rondom de locatie, er lopen kinderen;
  • laat uw kind(eren) thuis ontbijten. Het is niet de bedoeling dat kinderen op de locatie hun ontbijt nuttigen.

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek

 

Klachtenvrij 2018