U bent hier

Missie en visie

Kinderdagopvang met oog voor ontplooiing

Als professionele kinderopvangorganisatie heeft 'de eerste stap' een heldere pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen. Bij elke ontwikkelingsfase kiezen we de juiste methodiek. Vanuit ons algemeen pedagogisch plan maken we voor elke locatie en opvangvorm een passend werkplan.

Onze dienstverlening blijft steeds in ontwikkeling. Hierbij kijken we onder meer naar de ideeën en opmerkingen die naar voren komen in de dagelijkse contacten met ouders. Ook algemene informatie over de maatschappelijke positie van ouders en kinderen en opvattingen over opvoeding nemen we mee. Daarnaast houden we contact met organisaties uit het onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en overheid.

'De eerste stap' vindt de ondersteuning van een ononderbroken ontwikkeling van kinderen in de eigen woonomgeving een belangrijk uitgangspunt. De inhoudelijke uitwerking wordt beschreven in ons pedagogisch beleid. Organisatorisch komt dit tot uiting door ons wijkgerichte aanpak.

Wij zijn een stichting

Daarbij streven we als 'de eerste stap' met onze bedrijfsvoering geen winst maximalisatie na. Ons doel is te komen tot een gezonde bedrijfsvoering waarbij beoogde rendementen zijn gebaseerd op toekomstige (her)investeringen en innovaties die ten goede komen aan onze doelgroepen.

Beleidsplan

Om goede en verantwoorde opvang te blijven bieden, hebben we duidelijke strategische doelen geformuleerd en werken we volgens transparante bedrijfsprocessen. Onze uitgangspunten hebben we vastgelegd in het beleidsplan. De jaarlijkse werkplannen bieden de ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Via audits polsen we wat er speelt onder onze medewerkers.

Alle locaties kinderopvang van 'de eerste stap' zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang.