U bent hier

Kinderdagopvang

Thuis bij de kinderdagopvang

Als u naar uw werk gaat, wilt u uw kind in veilige en vertrouwde handen achterlaten. De eerste stap biedt professionele kinderdagopvang voor kinderen tot 4 jaar in de regio Wijchen, Ravenstein, Grave en Nederasselt. Op diverse locaties met verschillende groepen creëren onze gekwalificeerde medewerkers een prettige omgeving voor ieder kind.

We kennen verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en horizontale groepen met kinderen van ongeveer gelijke leeftijd. In een verticale groep leren jongere kinderen van oudere groepsgenootjes, terwijl de oudere kinderen leren om rekening te houden met baby’s en peuters. Een horizontale groep bestaat uit een babygroep met kinderen tot 18 maanden en een peutergroep uit kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Het samenzijn met leeftijdgenootjes nodigt extra uit tot samen spelen.

In het menu hiernaast vindt u meer informatie over de kinderdagopvang van de eerste stap. Maar natuurlijk kunt u het beste zelf eens komen kijken. U en uw kind zijn van harte welkom!

Vier soorten kinderdagopvang

Bij de eerste stap kennen we vier soorten kinderdagopvang:

 • Reguliere opvang: opvang gedurende een hele of een halve dag tussen 8.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds.
 • Verlengde opvang: wilt u uw kind vóór 8.00 uur brengen of ná 18.00 uur ophalen? Met verlengde opvang kunt u vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur terecht. Verlengde opvang kunt u per half uur afspreken. U regelt dit met onze plaatsingsfunctionaris.
 • Flexibele opvang: heeft u flexibele werktijden? Dan heeft u waarschijnlijk niet zoveel aan vaste opvangdagen. Daarom kunt u bij de eerste stap kiezen voor flexibele opvang. U neemt dan een vast aantal uren per week af met een minimum van 20 uur. Drie weken van tevoren geeft u aan op welke tijden u opvang nodig heeft. Per groep kunnen we maximaal twee kinderen met flexibele opvang plaatsen.
 • Incidentele opvang: als uw kind naar de dagopvang gaat, heeft u soms wel eens behoefte aan extra uren opvang. U kunt dan incidentele opvang per dagdeel kopen. Dit kan natuurlijk alleen als er op de gewenste tijd plaats is in de groep.

Eigen groep, vertrouwde leiding

Elke locatie van de eerste stap heeft verschillende opvanggroepen voor kinderen met een vaste pedagogisch medewerkers. Hoeveel kinderen een groep telt, hangt af van het beschikbare vloeroppervlak. Een en ander is precies vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ en ons pedagogische beleid. De pedagogische medewerkers die de groepsleiding vormen, beschikken natuurlijk allemaal over een passend beroepsdiploma. Bovendien krijgen ze ondersteuning vanuit onze organisatie. En met opleidingen en trainingen houden ze hun kennis up to date. Want kwaliteit staat bij ons voorop.

Bij de eerste stap onderscheiden we verschillende groepen:

 • Verticale groepen  voor kinderen van 0 tot 4 jaar met maximaal 16 kinderen. Per 6 kinderen is er één beroepskracht aanwezig.
 • Horizontale groepen voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar of van 0 tot 2 jaar met maximaal 9 kinderen. Per 5 kinderen is er één beroepskracht aanwezig.
 • Horizontale groepen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar of van 2 tot 4 jaar met maximaal 13 kinderen. Per 7 kinderen is er één beroepskracht aanwezig.
 • Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar maximaal 14 kinderen. Per 7 kinderen is er één beroepskracht aanwezig.

Bovengenoemde aantallen zijn gemiddelden. De beroepskracht/kindratio per leeftijdsgroep zijn afgesproken in het convenant kwaliteit kinderopvang. De eerste stap houdt zich aan dit convenant.

De procedure voor een fijne plek

Wij vinden het fijn als u kiest voor kinderopvang bij de eerste stap. We doen dan ook ons best om alle kinderen een plekje te geven. Dit vraagt om een heldere plaatsingsprocedure. Het is altijd verstandig om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden voor kinderopvang. We kijken er ook niet vreemd van op als het nog maanden duurt voordat uw kind geboren wordt!

Voorwaarden voor plaatsing

Voor een plekje bij één van onze opvanglocaties geldt een aantal voorwaarden.

 • Uw kind is minimaal 10 weken oud.
 • Voor reguliere opvang: u neemt minimaal 1 dagdeel per week af.
 • Voor flexible opvang neemt u minimaal 20 uur per week af.

Plaatsingsbeleid

Als ouders kunt u vanzelfsprekend kiezen voor een voorkeurslocatie. Wij proberen hier altijd rekening mee te houden. We streven naar een zo kort mogelijke wachtlijst. Daarnaast houden we rekening met:

 1. Een sociaal-medische indicatie, hiervoor overlegt u een schrijven van arts, consultatiebureau of andere instantie.
 2. Plaatsing van een tweede of volgend kind uit een gezin waarvan het eerste kind al naar de dagopvang of buitenschoolse opvang van de eerste stap gaat / plaatsing van een kind dat van onze dagopvang naar de buienschoolse opvang gaat.
 3. Gemeentelijke doelgroepen.
 4. Een wijziging in opvangtijden van een kind dat al een plaatsje heeft bij de eerste stap.

De plaatsingsprocedure

Voor de door u gewenste plaatsingsdatum, neemt onze plaatsingsfunctionaris contact met u op om de plaatsing te bespreken. Wij streven ernaar u zo vroeg mogelijk te informeren. Indien de gewenste dagdelen niet beschikbaar zijn wordt u daarover door de plaatsingsfunctionaris bijtijds geïnformeerd. De plaatsingsfunctionaris zal, in samenspraak met u, u informeren bij welke locatie en in welke groep uw kind geplaatst wordt. Daarna wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de locatie. U krijgt dan aanvullende informatie over de opvang en u kunt de locatie bezichtigen. Bovendien kunt u kennismaken met de groepsleiding en bijzonderheden over uw kind bespreken.

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek

 

Klachtenvrij 2017