Aanvraag incidentele opvang BSO

Je hebt al opvang bij ‘de eerste stap’, maar wilt op een andere dag, één of meerdere keren gebruik maken van de BSO tijdens de normale openingstijden van de locatie.

Op het gebruik maken van incidentele opvang zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

Ruilvoorwaarden

De opvang graag minimaal één week van te voren aanvragen door onderstaand digitaal formulier in te vullen en te verzenden. Wil je op korte termijn opvang dan graag de ‘papieren’ versie van het formulier printen en ingevuld afgeven op de groep. Incidenteel BSO met ruiltegoed

Incidentele opvang BSO

  • Na het versturen van het formulier wordt gekeken of de opvang past binnen de groep en de personele bezetting en (indien van toepassing) het vervoer.
    Kan de opvang doorgang vinden dan zie je deze terug in de kalender in het ouderportaal.
    De aanvraag wordt niet eerder dan 14 dagen van te voren verwerkt.

  • Toelichting

    Verlengde opvang is alleen mogelijk als het op de betreffende locatie aangeboden wordt. Een halve dag in de schoolvakantie is alleen mogelijk in overleg met de manager. Dit in verband met het aangeboden vakantieprogramma.