Groepsgrootte

Eigen groep, vertrouwde leiding

In de kinderopvang is heel precies geregeld hoeveel pedagogisch medewerkers er per hoeveel kinderen worden ingezet. Daarbij is de leeftijd van de kinderen bepalend. Dit is wettelijk vastgelegd.  

Voor alle groepen in de kinderdagopvang geldt dat de maximale groepsgrootte 16 kinderen is. De leeftijdssamenstelling van de groep bepaalt hoeveel pedagogisch medewerkers er maximaal nodig zijn. De groepsgrootte is niet op iedere locatie hetzelfde. Onderstaande aantallen zijn dan ook maximale aantallen.

Horizontale groepen met 16 kinderen tussen 0-2 jaar worden door 4 pedagogisch medewerkers begeleidt.

Horizontale groepen met 16 kinderen tussen 2-4 jaar worden door 2 pedagogisch medewerkers begeleidt.

Verticale groepen met 16 kinderen tussen 0-4 jaar worden door 4 pedagogisch medewerkers begeleidt.