Groepsgrootte

Eigen groep, vertrouwde leiding

Elke locatie van de eerste stap heeft verschillende opvanggroepen voor kinderen met een vaste pedagogisch medewerkers. Hoeveel kinderen een groep telt, hangt af van het beschikbare vloeroppervlak. Een en ander is precies vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ en ons pedagogische beleid. De pedagogische medewerkers die de groepsleiding vormen, beschikken natuurlijk allemaal over een passend beroepsdiploma. Bovendien krijgen ze ondersteuning vanuit onze organisatie. En met opleidingen en trainingen houden ze hun kennis up to date. Want kwaliteit staat bij ons voorop.

Bij de eerste stap onderscheiden we verschillende groepen.

  • Verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar met maximaal 16 kinderen. Per 6 kinderen is er één beroepskracht aanwezig.
  • Horizontale groepen voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar of van 0 tot 2 jaar met maximaal 9 kinderen. Per 5 kinderen is er één beroepskracht aanwezig.
  • Horizontale groepen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar of van 2 tot 4 jaar met maximaal 13 kinderen. Per 7 kinderen is er één beroepskracht aanwezig
  • Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar maximaal 14 kinderen. Per 7 kinderen is er één beroepskracht aanwezig

Bovengenoemde aantallen zijn gemiddelden. De beroepskracht/kindratio per leeftijdsgroep zijn afgesproken in het convenant kwaliteit kinderopvang. 
De eerste stap houdt zich aan dit convenant.