Ziek op de groep

Soms is je kind bij ons op de groep te ziek om deel te nemen aan het dagprogramma. Dan vragen wij je om je kind te komen halen. Ook als de verzorging van je kind voor onze pedagogisch medewerkers te intensief is of als de gezondheid van andere kinderen gevaar loopt, zullen wij je verzoeken om je kind op te halen.

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang