Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Misschien heeft je peuter een VVE indicatie. Dit betekent dat je kind wat extra aandacht nodig heeft. Je kind kan dan bijvoorbeeld vier dagdelen in de week naar de peuteropvang in plaats van twee.

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang