Verlengen contract

Als je kind nog niet terecht kan op de basisschool kun je het contract verlengen. De opzegtermijn bedraagt één maand. Verlengen of beëindigen kan via de ouderapp, met het formulier Opzeggen of het wijzigingsformulier. Je vindt deze in de ouderapp onder de knop Locatie / formulieren.

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang