Traktaties

Als kinderen iets te vieren hebben mogen zij trakteren. Het uitdelen is al een feest op zich. Ook hierbij is de regel, zonder toegevoegde suikers. Graag even van tevoren overleg met de pedagogisch medewerker over de datum en de traktatie. Op elke locatie is een traktatiemap aanwezig waarin je voorbeelden vindt met gezonde traktaties. Het is niet nodig om voor de pedagogisch medewerker(s) een aparte traktatie mee te brengen.

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang