Sociale wijkteams en opvoeden

De website van de sociale wijkteams is online te bekijken via www.sociaalwijkteamwijchen.nl/. Heb je vragen over opgroeien en opvoeden? Kijk dan op www.Opvoedinforegionijmegen.nl; deze site bevat betrouwbare informatie en heeft het keurmerk ‘goedgekeurde en gevalideerde informatie’.

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang