Kindvolgsysteem KIJK!

Wij maken voor alle kinderen gebruik van het kind volgsysteem Kijk! Binnen de kinderopvang en de peuteropvang volgen de pedagogisch medewerkers het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Bij de buitenschoolse opvang wordt vooral het welbevinden en het sociaal competent gedrag gevolgd. De pedagogisch medewerkers bespreken in groepsoverleggen samen met de manager de ontwikkeling van de kinderen. Natuurlijk worden ouders/verzorgers hierbij betrokken.

Kinderdagopvang
De Eerste Stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
De Eerste Stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
De Eerste Stap

Buitenschoolse opvang

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!