Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Lichamelijk geweld, maar ook emotionele mishandeling of verwaarlozing. Wij dragen verantwoordelijkheid voor het welzijn van ieder kind en hebben een duidelijke taak in het melden van signalen van kindermishandeling. Een kind dat mishandeld wordt heeft recht op hulp en wij zullen dan ook actie ondernemen. Onze pedagogisch medewerkers en managers zullen, wanneer zij signalen hiervan opvangen in gesprek gaan met ouders en/of verzorgers van het kind. In overleg met hen zullen zij hun bevindingen doorgeven aan instanties die hulp bieden aan het kind en het gezin. Wij volgen hierin de landelijke meldcode huiselijk geweld.

Kinderdagopvang
De Eerste Stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
De Eerste Stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
De Eerste Stap

Buitenschoolse opvang

Vakantiekrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga deze zomer aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!