Beëindigen contract

Zoals je in onze Algemene Voorwaarden kunt lezen, geldt er een opzegtermijn van één maand voor het beëindigen van het contract voor kinderopvang. Die maand kan op elke willekeurige dag ingaan. Je kunt het contract eenvoudig via het Ouderportaal beëindigen.

Kinderdagopvang
de eerste stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang