Plaatsing op de buitenschoolse opvang

‘De eerste stap’ heeft meerdere BSO locaties in Wijchen, Ravenstein en Grave. Deze locaties zijn allemaal gekoppeld aan één of meerdere basisscholen. De basisschool waar je kind naar toe gaat, is medebepalend voor de locatie waar je kind terecht kan. Je kind kan geplaatst worden vanaf het moment dat hij of zij 4 jaar is en naar school gaat. Een plaatsing kan op iedere werkdag van de maand van start gaan. Van te voren neemt een van onze medewerkers klantcontact contact met je op. Na het tekenen van het contract nodigt een medewerker van de locatie jou en je kind uit voor een kennismakingsgesprek. Je krijgt dan aanvullende informatie over de opvang en je kunt de locatie bezichtigen. Bovendien kun je kennismaken met de pedagogisch medewerkers en bijzonderheden over je kind bespreken. Je kunt je kind aanmelden via het aanmeldportaal.

Wij streven ernaar om je zo vroeg mogelijk te informeren over de plaatsingsmogelijkheden. Indien de gewenste dagen niet beschikbaar zijn, word je daar over geïnformeerd door een van onze medewerkers klantcontact.

Bij het plaatsen houden wij rekening met:

  • de leeftijd van je kind (minimaal 4 jaar oud en gaat naar basisschool);
  • de locatie van de basisschool waar je kind naar toe gaat;
  • een sociaal-medische indicatie; hiervoor ontvangen we graag een schrijven van arts, consultatiebureau of andere instantie;
  • plaatsing van een kind dat van onze kinderdagopvang of peuteropvang naar de BSO gaat;
  • plaatsing van een tweede of volgend kind uit een gezin waarvan het eerste kind al naar de opvang van ‘de eerste stap’ gaat;
  • gemeentelijke doelgroepen;
  • een wijziging in opvangtijden van een kind dat al een plaats heeft bij ‘de eerste stap’;
  • inschrijfdatum