Plaatsing op de peuteropvang

Je kunt je kind inschrijven voor de peuteropvang  via het aanmeldportaal. De afdeling klantcontact neemt dan contact met je op om de plaatsing te bespreken. Vóór de plaatsingsdatum nodigt de pedagogisch medewerker je uit om kennis te komen maken. Je bezoekt dan samen met je kind de peuteropvang en krijgt meteen de nodige praktische informatie. Bovendien krijg je een rondleiding en kun je kennismaken met de pedagogisch medewerker(s) waarmee je bijzonderheden over je kind kunt bespreken.

Wij streven ernaar om je zo vroeg mogelijk te informeren. Indien de gewenste dagen niet beschikbaar zijn, word je daarover door een van onze medewerkers klantcontact geïnformeerd. Deze medewerker bespreekt met je bij welke locatie en in welke groep je kind eventueel wel geplaatst kan worden.

Bij het plaatsen houden wij rekening met:

  • de leeftijd van je kind (minimaal 2 jaar oud);
  • peuters van 2 1/2 jaar oud hebben voorrang ;
  • een sociaal-medische indicatie; hiervoor ontvangen we graag een schrijven van arts, consultatiebureau of andere instantie;
  • plaatsing van een tweede of volgend kind uit een gezin waarvan het eerste kind al naar de peuteropvang van de eerste stap gaat;
  • gemeentelijke doelgroepen;
  • een wijziging in opvangtijden van een kind dat al een plaats heeft bij de eerste stap;
  • zes weken vóór het einde van het jaar worden geen nieuwe peuters geplaatst;
  • vier weken vóór de zomervakantie worden geen nieuwe peuters geplaatst.
  • inschrijfdatum

Het is slim om je peuter al vroeg aan te melden. Dat kan vanaf 1 jaar. Heb je nog vragen over de aanmelding of plaatsing? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.