Plaatsing op de kinderdagopvang

Als je kind 10 weken of ouder is, kun je terecht op onze kinderdagopvang. Je kunt je kind al eerder aanmelden via het aanmeldportaal. Als ouder kun je vanzelfsprekend kiezen voor een voorkeurslocatie. Wij proberen hier altijd rekening mee te houden.

Een plaatsing kan op iedere werkdag van de maand van start gaan. Van te voren neemt een van onze medewerkers klantcontact contact met je op. Na het tekenen van het contract nodigt een medewerker van de locatie jou en je kind uit voor een kennismakingsgesprek. Je krijgt dan aanvullende informatie over de opvang en je kunt de locatie bezichtigen. Bovendien kun je kennismaken met de pedagogisch medewerkers en bijzonderheden over je kind bespreken. Je kunt je kind aanmelden via het aanmeldportaal.

Wij streven ernaar om je zo vroeg mogelijk te informeren over de plaatsingsmogelijkheden. Indien de gewenste dagen niet beschikbaar zijn, word je daar over geïnformeerd door een van onze medewerkers klantcontact. Deze medewerker zal je ook informeren bij welke locatie en in welke groep jouw kind eventueel geplaatst kan worden.

Bij het plaatsen houden wij rekening met:

  • de leeftijd van je kind (minimaal 10 weken oud);
  • een sociaal-medische indicatie; hiervoor ontvangen we graag een schrijven van arts, consultatiebureau of andere instantie;
  • plaatsing van een tweede of volgend kind uit een gezin waarvan het eerste kind al naar de kinderdagopvang of BSO van de eerste stap gaat;
  • gemeentelijke doelgroepen;
  • een wijziging in opvangtijden van een kind dat al een plaats heeft bij de eerste stap;
  • een minimum van twee dagdelen per week bij reguliere opvang
  • inschrijfdatum

Het is altijd een goed idee om je kind zo vroeg mogelijk aan te melden. Mocht je vragen hebben over de aanmelding of plaatsing dan kun je ook contact opnemen met een van onze medewerkers klantcontact.  Zij helpen je graag.