Wijk Grave West

Wijkmanager Jeanette de Vries vertelt meer

Het team in onze wijk staat voor een prettige en veilige omgeving voor kinderen, een plek waar ze (na schooltijd) kunnen ontspannen, bewegen, samen met andere kinderen (buiten)spelen, zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel vlak en een gevarieerd (ontwikkelingsgericht)aanbod van activiteiten. Wij ondersteunen de visie van de Vreedzame school. Dit houdt in dat we een omgeving willen zijn waarin kinderen, personeel en ouders conflicten op een constructieve manier oplossen. Maar ook een omgeving waar kinderen een “stem” hebben en zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat op de locatie. Samen maken we ons hiervoor sterk.

Vanaf augustus 2014 beschikt de opvang aan de Mgr. Borretweg over een nieuw gebouw met een gevarieerde speel- ontdektuin.

Abonneren op RSS - Wijk Grave West