U bent hier

Verbeteringen / klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit kan leiden tot ontevredenheid of klachten. De klachtenregeling van kinderopvang ‘de eerste stap’ vindt u hier.

Wij hopen dat u uw klachten (maar ook wensen en ideeën) direct met de betrokken medewerkers wilt bespreken. Soms is er sprake van een misverstand en kan een gesprek al voldoende uitkomst bieden. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de manager van de locatie of de adjunct directeur. U kunt daarvoor het verbeter- klachtenformulier gebruiken. Bent u niet tevreden over het gegeven antwoord en/of de geboden oplossing of legt u uw klacht liever aan een onafhankelijke instantie voor? Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang
Het klachtenloket geeft ouders en oudercommissies informatie en advies. Zij kunnen u informeren over de stappen die u kunt zetten.

Het klachtenloket Kinderopvang is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Mochten advies en bemiddeling geen soelaas bieden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Het steeds beter willen doen
Kinderopvang ‘de eerste stap’ vindt het van groot belang te leren van fouten. Het kan altijd beter. Dat is waarom wij systematisch aan kwaliteitsverbetering werken. Wij stellen het zeer op prijs als u vragen, verbetersuggesties en klachten aan ons doorgeeft.

U kunt dat doen met het verbeter- klachtenformulier.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij uw groepsleiding, manager van de locatie of mailen naar info@deeerstestap.nl.