U bent hier

Tarieven peuterplusgroep (Grave)

De peuterplusopvang in Grave maakt deel uit van de kinderdagopvang en valt onder de Wet Kinderopvang. Indien u beide werkt, studeert of een inburgeringstraject volgt kunt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. De kosten voor de peuterplusopvang worden berekend over 10 maanden per jaar.

Voorbeeldberekening netto kosten

Belastingdienst

Via de Belastingdienst kunt u een deel van de kosten voor peuterplusopvang terugkrijgen. Wij raden u aan zelf ook een berekening te maken van uw persoonlijke situatie via de site van de belastingdienst: [ link toeslagen ]

U kunt geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag?

De peuterplusopvang is ook bedoeld voor kinderen van ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. De Gemeente Grave subsidieeert deze vorm van opvang. De bijdrage die u dan betaalt is inkomensafhankelijk.

Tarievenlijst 2019

Via deze link is een hulpmiddel beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen: Link rekenhulp toetsingsinkomen