U bent hier

Tarieven peuteropvang (Wijchen)

Om kinderen van 2 tot 4 jaar de kans te geven om samen met andere kinderen te spelen, subsidieert de Gemeente Wijchen het peuterspeelzaalwerk. De Gemeente Wijchen kent grote waarde toe aan de wijkgebonden peuteropvang en wil dit graag in stand houden. Ook 'de eerste stap' is van mening dat de peuteropvang een zeer waardevolle voorziening is voor jonge kinderen.

De peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Een tegemoetkoming in de kosten kun je aanvragen via toeslagen.nl. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • beide ouders moeten werken
  • een opleiding volgen of
  • een traject naar werk volgen

Je betaalt aan 'de eerste stap' de bruto prijs en krijgt via de Belastingdienst een deel van de kosten terug.

Rekenmodel peuteropvang Wijchen 2019

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden dan geldt er een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen.De hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage is gelijk aan het netto bedrag dat ouders kwijt zijn indien ze kinderopvangtoeslag ontvangen.

Tarieven zonder toeslag

De kosten voor Peuteropvang wordt in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juli en augustus wordt géén ouderbijdrage geïnd. Voor kinderen met een VVE indicatie betaalt u een aangepast tarief. De medewerkers van de afdeling plaatsing kunnen u verder informeren over de VVE-indicatie. U kunt hen bereiken via het mailadres ouderportaal@deeerstestap.nl