Soorten van opvang in de KDO

Vier soorten kinderdagopvang

Bij de eerste stap kennen we vier soorten kinderdagopvang:

Reguliere opvang: opvang gedurende een hele of een halve dag tussen 8.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds. De locatie Fazantstraat en de locaties in Grave hanteren andere openingstijden, zie voor openingstijden de betreffende wijken.
  • Verlengde opvang: wilt u uw kind vóór 8.00 uur brengen of ná 18.00 uur ophalen? Met verlengde opvang kunt u vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur terecht. Verlengde opvang kunt u per half uur afspreken. U regelt dit met onze plaatsingsfunctionaris.
  • Flexibele opvang: heeft u flexibele werktijden? Dan heeft u waarschijnlijk niet zoveel aan vaste opvangdagen. Daarom kunt u bij de eerste stap kiezen voor flexibele opvang. U neemt dan een vast aantal uren per week af met een minimum van 15 uur. Drie weken van tevoren geeft u aan op welke tijden u opvang nodig heeft. Per groep plaatsen we een beperkt aantal kinderen met flexibele opvang. 
  • Incidentele opvang: als uw kind naar de dagopvang gaat, heeft u soms wel eens behoefte aan extra uren opvang. U kunt dan incidentele opvang per dagdeel kopen. Dit kan natuurlijk alleen als er op de gewenste tijd plaats is in de groep en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden. Het formulier voor de aanvraag van incidentele opvang kunt u downloaden [link formulier alle KDO's] [link formulier Warmoezenier] of vraagt u er naar bij de pedagogisch medewerkers. De spelregels staan op het formulier vermeld.
  • Vakantieopvang: Tijdens de schoolvakanties bieden we de mogelijkheid om extra dagen vakantieopvang af te nemen. Neemt u gerust contact op met het centraal kantoor, wij vertellen u graag welke mogelijkheden er zijn.