Soorten van opvang in de KDO

Vier soorten kinderdagopvang

Bij 'de eerste stap' kennen we vier soorten kinderdagopvang:

Reguliere opvang: opvang gedurende een hele of een halve dag tussen 8.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds. De locatie Fazantstraat en de locaties in Grave hanteren andere openingstijden, zie voor openingstijden de betreffende wijken.
  • Verlengde opvang: wil je je kind vóór 8.00 uur brengen of ná 18.00 uur ophalen? Met verlengde opvang kun je vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur terecht. Verlengde opvang kun  je per half uur afspreken. Je regelt dit met onze plaatsingsfunctionaris.
  • Flexibele opvang: heb je flexibele werktijden? Dan heb je waarschijnlijk niet zoveel aan vaste opvangdagen. Daarom kun je bij 'de eerste stap' kiezen voor flexibele opvang. Je neemt dan een vast aantal uren per week af met een minimum van 20 uur. Drie weken van tevoren geef je aan op welke tijden je opvang nodig heeft. Per groep plaatsen we een beperkt aantal kinderen met flexibele opvang. 
  • Incidentele opvang: als je kind naar de dagopvang gaat, heb je soms behoefte aan extra uren opvang. Je kunt dan incidentele opvang per dagdeel kopen. Dit kan natuurlijk alleen als er op de gewenste tijd plaats is in de groep en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden. Het formulier voor de aanvraag van incidentele opvang kun je hier downloaden [link formulier alle KDO's] of  je vraagt ernaar bij de pedagogisch medewerkers. De spelregels staan op het formulier vermeld.
  • Vakantieopvang: Tijdens de schoolvakanties bieden we de mogelijkheid om extra dagen vakantieopvang af te nemen. Neem gerust contact op met het centraal kantoor, wij vertellen je graag welke mogelijkheden er zijn.