Extra opvang tijdens roostervrije dagen basisschool

Je kind heeft, buiten de schoolvakanties om, een of meerdere roostervrije dagen. Op deze dagen bieden wij extra buitenschoolse opvang aan. Dit is opvang gedurende de schooltijden. Voor- en/of na school heb je wellicht al reguliere opvang. Je kunt de opvang aanvragen door per roostervrije dag en per kind een formulier in te vullen.

Je krijgt een email ter bevestiging van de aangevraagde opvang. Lees je voordat je het formulier verzendt eerst de voorwaarden door? Dit voorkomt misverstanden.

Klik hier voor de voorwaarden roostervrije opvang

Je bent nog geen klant maar wilt wel gebruik maken van de opvang op een roostervrije dag? Stuur dan een mail naar ouderportaal@deeerstestap.nl en vermeld je naam en telefoonnummer, wij nemen dan contact met je op.