Plaatsingsbeleid KDO

De procedure voor een fijne plek

Wij vinden het fijn als u kiest voor kinderopvang bij de eerste stap. We doen dan ook ons best om alle kinderen een plekje te geven. Dit vraagt om een heldere plaatsingsprocedure. Het is altijd verstandig om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden voor kinderopvang. We kijken er ook niet vreemd van op als het nog maanden duurt voordat uw kind geboren wordt!

Voorwaarden voor plaatsing

Voor een plekje bij één van onze opvanglocaties geldt een aantal voorwaarden.

  • Uw kind is minimaal 10 weken oud

  • Voor reguliere opvang: u neemt minimaal 1 dagdeel per week af

  • Voor flexibele opvang: u neemt minimaal 15 uur per week af

Plaatsingsbeleid

Als ouders kunt u vanzelfsprekend kiezen voor een voorkeurslocatie. Wij proberen hier altijd rekening mee te houden. We streven naar een zo kort mogelijke wachtlijst. Daarnaast houden we rekening met:

  1. Een sociaal-medische indicatie, hiervoor overlegt u een schrijven van arts, consultatiebureau of andere instantie

  2. Plaatsing van een tweede of volgend kind uit een gezin waarvan het eerste kind al naar de dagopvang of buitenschoolse opvang van de eerste stap gaat / plaatsing van een kind dat van onze dagopvang naar de buitenschoolse opvang gaat

  3. Gemeentelijke doelgroepen

  4. Een wijziging in opvangtijden van een kind dat al een plaats heeft bij de eerste stap

De plaatsingsprocedure

Minimaal 7 weken voor de door u gewenste plaatsingsdatum, wordt er contact met u opgenomen om de plaatsing te bespreken. Wij streven ernaar u zo vroeg mogelijk te informeren. Indien de gewenste dagdelen niet beschikbaar zijn wordt u daarover bijtijds geïnformeerd. Nadat de plaatsing definitief afgesproken is wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de locatie. U krijgt dan aanvullende informatie over de opvang en u kunt de locatie bezichtigen. Bovendien kunt u kennismaken met de pedagogisch medewerkers en bijzonderheden over uw kind bespreken.