Plaatsingsbeleid BSO

Een plekje bij de buitenschoolse opvang

De diverse locaties van de eerste stap zijn gekoppeld aan één of meerdere basisscholen. De basisschool waar uw kind naar toe gaat, bepaalt dus op welke locatie uw kind terecht kan.

De plaatsingsprocedure

Uw kind kan geplaatst worden vanaf het moment dat hij of zij 4 jaar is en naar school gaat. Een plaatsing kan van start gaan op iedere werkdag van de maand. Minimaal 7 weken voor de door u gewenste plaatsingsdatum, neemt onze plaatsingsfunctionaris contact met u op.

Wij streven ernaar u zo vroeg mogelijk te informeren over de plaatsingsmogelijkheden. Indien de gewenste dagen niet beschikbaar zijn wordt u door de plaatsingsfunctionaris bijtijds geïnformeerd. De plaatsingsfunctionaris zal u ook informeren bij welke locatie en in welke groep uw kind geplaatst wordt.

Na het tekenen van de overeenkomst nodigt een medewerker van de locatie u vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek. U krijgt dan aanvullende informatie over de opvang en u kunt de locatie bezichtigen. Bovendien kunt u kennismaken met de pedagogisch medewerkers en bijzonderheden over uw kind bespreken.