Plaatsingsbeleid PO

Peuteropvang Wijchen en Ravenstein of peuterplusopvang Grave (2 tot 4 jaar)

Wij vinden het fijn als u kiest voor peuteropvang of de peuterplusopvang bij 'de eerste stap'. We doen dan ook ons best om alle kinderen een plekje te geven. Dit vraagt om een heldere plaatsingsprocedure. Het is altijd verstandig om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden. We kijken er ook niet vreemd van op als het nog maanden duurt voordat uw kind de leeftijd van 2 jaar bereikt heeft.

Plaatsingsbeleid

Wij houden met de plaatsing rekening met onderstaande volgorde van plaatsing:

  • Een sociaal-medische indicatie, hiervoor overlegt u een schrijven van arts, consultatiebureau of andere instantie
  • Plaatsing van een tweede of volgend kind uit een gezin waarvan het eerste kind al naar de dagopvang of buitenschoolse opvang van
    'de eerste stap' gaat / plaatsing van een kind dat van onze dagopvang naar de buitenschoolse opvang gaat
  • Gemeentelijke doelgroepen
  • Een wijziging in opvangdagen van een kind dat al een plaatsje heeft bij 'de eerste stap'

De plaatsingsprocedure

Ruim voor de door u gewenste plaatsingsdatum, neemt onze plaatsingsfunctionaris contact met u op om de plaatsing te bespreken. Wij streven ernaar u zo vroeg mogelijk te informeren. Indien de gewenste dagen niet beschikbaar zijn wordt u daarover door de plaatsingsfunctionaris bijtijds geïnformeerd. De plaatsingsfunctionaris bespreekt met u bij welke locatie en in welke groep uw kind geplaatst wordt. Daarna wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de locatie. U krijgt dan aanvullende informatie over de opvang en u kunt de locatie bezichtigen. Bovendien kunt u kennismaken met de pedagogisch medewerker(s) en bijzonderheden over uw kind bespreken.