U bent hier

Pedagogisch plan

Ieder kind doet er toe

Uw kind moet kunnen groeien. In een veilige omgeving, waar het samen leeft en speelt met andere kinderen. Onder professionele leiding, die zorgt voor duidelijkheid, regelmaat en structuur. Maar bovenal in een omgeving waar het kind zichzelf mag zijn. 'De eerste stap' wil zo’n omgeving creëren voor uw kind. Dit doen we vanuit onze pedagogische visie en volgens een pedagogisch beleidsplan, dat dient als leidraad in ons dagelijks werk.

Een veilige basis

Kinderen moeten zich bij ons kunnen ontplooien. We inspireren en stimuleren hen hierbij. Spel is hiervoor een belangrijk middel, net als communicatie en dialoog. Voorop staat het gevoel van veiligheid. 'De eerste stap' biedt kinderen daarom een veilige basis. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en leren op zichzelf te vertrouwen. We werken dan ook zoveel mogelijk met vaste leiding die de kinderen kent en met ze meeleeft. Ook vaste gewoonten bieden een kind houvast, zoals samen zingen bij speciale gelegenheden. Daarnaast hanteren we duidelijke regels. En we proberen kinderen spelenderwijs normen en waarden bij te brengen, bijvoorbeeld dat ze elkaar geen pijn mogen doen en eerlijk moeten zijn.

Spelend leren

Een kind van 2 speelt anders dan een kind van 7 of 8. Daarnaast heeft ieder kind zijn eigen voorkeuren. Bij 'de eerste stap' stemmen we de spelactiviteiten af op de ontwikkeling van het kind. Bij de buitenschoolse opvang denken de kinderen ook zelf mee over leuke activiteiten, zoals toneel, dans, techniek of sport.

Meer weten? Lees hier de ons pedagogisch plan. Daarnaast heeft iedere locatie een pedagogisch werkplan.