Peuterplus Grave

Peuterplus Grave

Peuterplusgroep Beukenlaan 6 Velp

De peuterplusgroep is gehuisvest in het dorp Velp gemeente Grave. Hier spelen kinderen samen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In een open en vriendelijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers. Zo creëren we voor een kind een vertrouwde omgeving waar we aan de leeftijd aangepaste activiteiten aanbieden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang mogelijk.

Telefoonnummer: 

06-14407585

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

02318220

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken maandag- en woensdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 11.50 uur.
 

Pedagogisch plan: 

Peuterplusgroep Gasthuishoeve 7 Grave

Het gebouw aan de Gasthuishoeve biedt onderdak aan een peuterplusgroep, buitenschoolse opvang, twee bassischolen (De Sprankel en Hartenaas) en GGD Hart van Brabant. In de peuterplusgroep spelen kinderen samen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In een open en vriendelijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers.  Zo creëren we voor een kind een vertrouwde omgeving waar we aan de leeftijd aangepaste activiteiten aanbieden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Telefoonnummer: 

06-46920664

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

550324562

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken alle ochtenden van 08.30 tot 11.50 uur

Pedagogisch plan: 

Peutersplusgroep Mgr. Borretweg 1 Grave

Een fris en licht gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014 biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. De peuterplusgroep bij de Borretweg is onderdeel van de kinderdagopvang. Bij de peuterplusgroepen komen kinderen van de zelfde leeftijd (2 - 4 jaar), twee dagdelen per week samen. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige en leerzame tijd bij de opvang. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Telefoonnummer: 

024-6414368

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

158063211

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op alle ochtenden van 08.30 tot 11.50 uur.

Pedagogisch plan: