Peuteropvang Wijchen

Peuteropvang Wijchen

Peuteropvang Blauwe Hof 4003 Wijchen

De peuteropvang is samen met de BSO van 'de eerste stap' gehuisvest in basisschool de Speelhoeve. Het accent bij de peuteropvang ligt bij het spelend leren. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle peuters zich veilig en geborgen voelen om zo optimaal te kunnen ontwikkelen. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding voor de basisschool.

 

Telefoonnummer: 

06-50230123

Aantal groepen: 

4

LRK-nummer: 

121090565

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend: 

Groep 1
Maandagmorgen / donderdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur
Groep 2
Dinsdagmorgen / vrijdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur
Groep 3
Woendagmorgen van 08.45 - 12.00 uur / maandagmiddag van 12.00 - 13.45 uur

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Boomsestraat 2b Balgoij

Een kleinschalige peuteropvang gelegen in het dorp Balgoij. Peuteropvang Boomsestraat is gehuisvest in het dorpshuis tegenover de school. De nauwe samenwerking met school en ouders zorgt voor korte lijnen dat de ontwikkeling van uw kind ten goede komt.

 

Telefoonnummer: 

024-6413966

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

207550591

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één groep:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Buizerdstraat Wijchen

De peuteropvang heeft twee groepen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. De opvang is gehuisvest in basisschool De Buizerd en kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met ouders en de basisschool.

 

Telefoonnummer: 

06-52850635

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

409522910

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend op de ochtenden van 08.45 - 11.15 uur

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen (keuze uit 2 dagdelen)
Woensdagmorgen / Vrijdagmorgen

 

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang De Weem 1 Bergharen

Peuteropvang De Weem maakt deel uit van de brede school "de Zandloper" in Bergharen, evenals onder andere de basisschool Wingerd en de buitenschoolse opvang van de eerste stap. Mede door het dorpse karakter is er een saamhorigheidsgevoel binnen de diverse gebruikers van het mooie nieuwe gebouw. Activiteiten op velerlei gebieden: creatief, beeldend of muzikaal is een van de speerpunten van deze peuteropvang.

 

Telefoonnummer: 

0487-531797

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

294801698

Openingstijden: 

Er is één groep:

De openingstijden zijn:
woensdagmorgen en vrijdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur

 

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Heumenseweg 46 Alverna

Uw kind is bij de peuteropvang twee ochtenden per week samen met andere kinderen welkom. Onder deskundige leiding wordt een gevarieerd programma aangeboden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Peuters groeien zo toe naar de basisschool.

 

 

Telefoonnummer: 

06-14331028

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

189436499

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één peuterspeelzaalgroep:
Dinsdagmorgen  / Donderdagmorgen 

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Lijsterbesstraat 2 Wijchen

Bij de peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar, ze spelen samen in een veilige omgeving. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters optimaal kunnen ontwikkelen. Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

 

Telefoonnummer: 

06-46405178

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

141619508

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Lingert 6006 Wijchen

Twee ochtenden per week komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar bij elkaar. Onder professionele begeleiding van twee pedagogisch medewerkers wordt een gevarieerd programma aangeboden. Kinderen worden gestimuleerd en geprikkeld om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is een ruim aanbod van materiaal voor zowel de motorische als de creatieve ontwikkeling. Er wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten op de beleveniswereld van het jonge kind.

 

Telefoonnummer: 

024-3660502

Aantal groepen: 

4

LRK-nummer: 

100914937

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen 
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen
Woensdagmorgen / Vrijdagmorgen

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Oudelaan 2102 Wijchen

Peuteropvang Oudelaan is gesitueerd bij basisschool Zuiderpad (combinatie van Zuiderpad locatie Huissteen en Zuiderpad locatie Oudelaan). Rondom de peuteropvang is veel groen aanwezig en een mooie buitenspeelplaats. Samen met de basisschool en de buitenschoolse opvang zorgen we ervoor dat uw kind die zorg krijgt die het nodig heeft.

 

 

Telefoonnummer: 

06-52529715

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

200374680

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend:

Groep 1
Maandagmorgen  / Woensdagmorgen 08.45 - 11.15 uur

Groep 2
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur

 

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Roerdompstraat 76 Wijchen

De opvang heeft twee groepen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Regelmatig is er een uitwisseling met de kinderdagopvang van de Fazantstraat.

 

Telefoonnummer: 

024-6414642

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

200024711

Openingstijden: 

De opvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Suikerbergseweg 2

De peuteropvang is gehuisvest in de Paschalisschool. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind . Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

 

Telefoonnummer: 

024-3295220

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

267255925

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen
 

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Willibrordusstraat 1 Batenburg

Peuteropvang Willibrordusstraat is gelegen in het mooie dorp Batenburg. Gelegenheid genoeg dus om met de peuters uitstapjes in de omgeving te maken. Het dorpse karakter zorgt voor de gemoedelijke sfeer. De pedagogisch medewerkers werken ontwikkelingsgericht door middel van thema’s met creatieve activiteiten. Deze peuteropvang is gehuisvest in het gebouw van basisschool St. Jan Baptist.

 

Telefoonnummer: 

06-14463400

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

843517517

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één groep:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen

Pedagogisch plan: