Peuteropvang Wijchen

Peuteropvang Wijchen

Peuteropvang Blauwe Hof 4003 Wijchen

De peuteropvang is samen met de BSO van 'de eerste stap' gehuisvest in basisschool de Speelhoeve. Het accent bij de peuteropvang ligt bij het spelend leren. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle peuters zich veilig en geborgen voelen om zo optimaal te kunnen ontwikkelen. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding voor de basisschool.

LRKnummer: 121090565

Telefoonnummer: 

024-6450812

Aantal groepen: 

4

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend: 

Groep 1
Maandagmorgen / donderdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur
Groep 2
Dinsdagmorgen / vrijdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur
Groep 3
Woendagmorgen van 08.45 - 12.00 uur / maandagmiddag van 12.00 - 13.45 uur

Peuteropvang Boomsestraat 2b Balgoij

Een kleinschalige peuteropvang gelegen in het dorp Balgoij. Peuteropvang Boomsestraat is gehuisvest in het dorpshuis tegenover de school. De nauwe samenwerking met school en ouders zorgt voor korte lijnen dat de ontwikkeling van uw kind ten goede komt.

LRKnummer: 207550591

Telefoonnummer: 

024-6413966

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één groep:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen

Peuteropvang Buizerdstraat Wijchen

De peuteropvang heeft twee groepen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. De opvang is gehuisvest in basisschool De Buizerd en kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met ouders en de basisschool.

LRKnummer: 409522910

Telefoonnummer: 

06-52850635

Aantal groepen: 

3

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend op de ochtenden van 08.45 - 11.15 uur

Uitzondering de dinsdagmorgen 08.45 - 11.45 uur en donderdagmiddag 12.15 - 14.15 uur

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen (keuze uit 2 dagdelen)
Woensdagmorgen / Vrijdagmorgen

 

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang De Weem 1 Bergharen

Peuteropvang De Weem maakt deel uit van de brede school "de Zandloper" in Bergharen, evenals onder andere de basisschool Wingerd en de buitenschoolse opvang van de eerste stap. Mede door het dorpse karakter is er een saamhorigheidsgevoel binnen de diverse gebruikers van het mooie nieuwe gebouw. Activiteiten op velerlei gebieden: creatief, beeldend of muzikaal is een van de speerpunten van deze peuteropvang.

LRKnummer: 294801698

Telefoonnummer: 

0487-531797

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

Er is één groep:

De openingstijden zijn:
woensdagmorgen en vrijdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur

 

Peuteropvang Heumenseweg 46 Alverna

Uw kind is bij de peuteropvang twee ochtenden per week samen met andere kinderen welkom. Onder deskundige leiding wordt een gevarieerd programma aangeboden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Peuters groeien zo toe naar de basisschool.

LRKnummer:   189436499

 

Telefoonnummer: 

06-23688967

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één peuterspeelzaalgroep:
Dinsdagmorgen  / Donderdagmorgen 

Peuteropvang Huissteden 1401 Wijchen

Een gezellige peuteropvang gelegen in basisschool ’t Palet. Enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgen voor een vertrouwde, veilige omgeving waar uw kind optimaal kan ontwikkelen. Door de goede samenwerking met de school is een soepele overstap naar het basisonderwijs gegarandeerd.

LRKnummer: 235249506

Telefoonnummer: 

024-6421956

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen

Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

 

Peuteropvang Lijsterbesstraat 2 Wijchen

Bij de peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar, ze spelen samen in een veilige omgeving. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters optimaal kunnen ontwikkelen. Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

LRKnummer: 141619508

Telefoonnummer: 

06-46290872

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

Peuteropvang Lingert 6006 Wijchen

Twee ochtenden per week komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar bij elkaar. Onder professionele begeleiding van twee pedagogisch medewerkers wordt een gevarieerd programma aangeboden. Kinderen worden gestimuleerd en geprikkeld om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is een ruim aanbod van materiaal voor zowel de motorische als de creatieve ontwikkeling. Er wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten op de beleveniswereld van het jonge kind.

LRKnummer: 100914937

Telefoonnummer: 

024-3660502

Aantal groepen: 

6

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen 
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen
Woensdagmorgen / Vrijdagmorgen

Peuteropvang Oudelaan 2102 Wijchen

Peuteropvang Oudelaan is gesitueerd bij basisschool de Boskriek. Rondom de peuteropvang is veel groen aanwezig en een mooie buitenspeelplaats. Samen met de basisschool en de buitenschoolse opvang zorgen we ervoor dat uw kind die zorg krijgt die het nodig heeft.

 

LRKnummer: 200374680

Telefoonnummer: 

06-52529715

Aantal groepen: 

1,5

LRKP-nummer: 

200374680

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 8.45 - 11.15 uur

U heeft de keuze uit 2 groepen
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

Peuteropvang Roerdompstraat 76 Wijchen

De opvang heeft twee groepen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Regelmatig is er een uitwisseling met de kinderdagopvang van de Fazantstraat.

LRKnummer: 200024711

Telefoonnummer: 

024-6420249

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De opvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen

Pedagogisch plan: 

Peuteropvang Veenhof 1712 Wijchen

De peuteropvang is gehuisvest in de Paschalisschool. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind . Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

LRKnummer: 333793420

Telefoonnummer: 

06-52870144

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen
 

Peuteropvang Willibrordusstraat1 Batenburg

Peuteropvang Willibrordusstraat is gelegen in het mooie dorp Batenburg. Gelegenheid genoeg dus om met de peuters uitstapjes in de omgeving te maken. Het dorpse karakter zorgt voor de gemoedelijke sfeer. De pedagogisch medewerkers werken ontwikkelingsgericht door middel van thema’s met creatieve activiteiten. Deze peuteropvang is gehuisvest in het gebouw van basisschool St. Jan Baptist.

LRKnummer: 843517517

Telefoonnummer: 

06-51943590

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

De peuteropvang is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één groep:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen